Кôд огласа

HTML који постави објављивач који је власник сајта на било коју страницу одобреног сајта омогућава приказивање огласа на тој страници у одређеном формату распореда огласа.

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем