Кôд огласа

HTML који постави објављивач који је власник сајта на било коју страницу одобреног сајта омогућава приказивање огласа на тој страници у одређеном формату распореда огласа.

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?