Oglasni kôd

HTML koji je na bilo koju stranicu odobrene web-lokacije umetnuo izdavač koji je vlasnik stranice i koji omogućuje prikazivanje oglasa na toj stranici u određenom formatu izgleda oglasa.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?