Định dạng quảng cáo

Cách hiển thị quảng cáo với người dùng trên trang web của bạn. Ví dụ: quảng cáo có thể hiển thị trong nội dung trang của bạn (ví dụ: quảng cáo văn bản và quảng cáo hiển thị hình ảnh), hiển thị ở đầu trang (ví dụ: quảng cáo cố định), v.v.

Các định dạng quảng cáo khác nhau có thể hỗ trợ những loại quảng cáo khác nhau, chẳng hạn như văn bản, hiển thị hình ảnh, video, v.v. Định dạng quảng cáo cũng có thể khác nhau về số lượng quảng cáo riêng lẻ mà chúng hiển thị. Ví dụ: định dạng quảng cáo biểu ngữ sẽ hiển thị tối đa hai quảng cáo theo chiều ngang trên trang còn định dạng hình chữ nhật đứng sẽ hiển thị tối đa bốn quảng cáo theo chiều dọc.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố