Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Định dạng quảng cáo

Cách hiển thị quảng cáo với người dùng trên trang web của bạn. Ví dụ: quảng cáo có thể hiển thị trong nội dung trang của bạn (ví dụ: quảng cáo văn bản và quảng cáo hiển thị hình ảnh), hiển thị ở đầu trang (ví dụ: quảng cáo cố định), v.v.

Các định dạng quảng cáo khác nhau có thể hỗ trợ những loại quảng cáo khác nhau, chẳng hạn như văn bản, hiển thị hình ảnh, video, v.v. Định dạng quảng cáo cũng có thể khác nhau về số lượng quảng cáo riêng lẻ mà chúng hiển thị. Ví dụ: định dạng quảng cáo biểu ngữ sẽ hiển thị tối đa hai quảng cáo theo chiều ngang trên trang còn định dạng hình chữ nhật đứng sẽ hiển thị tối đa bốn quảng cáo theo chiều dọc.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính