รูปแบบโฆษณา

ขนาดโฆษณาที่แสดงบนเว็บไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น แท่งทรงสูงขนาด 120x600 พิกเซล คุณสามารถดูรูปแบบทั้งหมดได้ที่หน้ารูปแบบโฆษณาของเรา

รูปแบบโฆษณาที่แตกต่างกันอาจสนับสนุนประเภทโฆษณาแตกต่างกัน เช่น ข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอ รูปแบบโฆษณายังส่งผลต่อจำนวนโฆษณาที่แสดงแตกต่างกันออกไปได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น รูปแบบโฆษณาแบนเนอร์จะแสดงโฆษณาได้สูงสด 2 โฆษณาตามแนวนอนของหน้าเว็บ และแท่งทรงสูงจะแสดงโฆษณาได้สูงสุด 4 โฆษณาตามแนวตั้ง

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
  • ไม่มีประโยชน์เลย
  • ไม่มีประโยชน์มากนัก
  • มีประโยชน์บ้าง
  • มีประโยชน์มาก
  • มีประโยชน์มากที่สุด