Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Điều chỉnh thu nhập

Thu nhập của bạn có thể bao gồm khoản nợ hoặc tín dụng cho các lý do khác nhau, tất cả đều được liệt kê trên trang "Giao dịch". Các điều chỉnh có thể có bao gồm:

  • Phí AdSense cho tìm kiếm: như đã nêu trong Điều khoản và điều kiện của Google AdSense, thu nhập AdSense cho tìm kiếm của bạn có thể được bù đắp bởi các khoản phí. Điều này chỉ áp dụng cho một số nhỏ nhà xuất bản. Tìm hiểu thêm
  • Phí séc: chi phí được kết hợp với phân phối séc đặc biệt hoặc ngừng yêu cầu thanh toán.
  • Nhấp chuột không hợp lệ: nhà xuất bản không được trả tiền cho các nhấp chuột được phát hiện là không hợp lệ. Nếu nhấp chuột hiện đang hiển thị trong báo cáo của bạn bị cho là không hợp lệ, các khoản thu nhập sẽ được điều chỉnh và nhà quảng cáo sẽ được hoàn lại tiền.
  • Cập nhật Điều khoản và điều kiện (có thể áp dụng cho nhà xuất bản ở Nga, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, Ai Cập): các khoản ghi nợ và các khoản ghi có được áp dụng như là kết quả của cập nhật Điều khoản và điều kiện, khi pháp nhân hợp đồng của bạn đã được thay đổi từ Google Inc. thành Google Ireland Limited. Thay đổi này yêu cầu một số sửa đổi tài khoản nội bộ cho tài khoản của bạn, nhưng không ảnh hưởng đến số dư tài khoản tổng thể.
  • Khác: phần này bao gồm các khoản ghi nợ và ghi có không được bao gồm trong các danh mục khác, chẳng hạn như các danh mục được kết hợp việc chuyển thu nhập hoặc chi phí có liên quan đến chuyển phát nhanh bảo đảm. Danh mục này cũng có thể bao gồm các khoản khấu trừ không thường xuyên của thu nhập phát sinh từ nhà quảng cáo đã đặt mặc định trên thanh toán, như được nêu trong phần Thanh toán của Điều khoản và điều kiện.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính