การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

การปรับรายได้

รายได้ของคุณอาจมีรายการเดบิตหรือเครดิตเนื่องจากเหตุผลหลายประการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะแสดงในหน้า "ธุรกรรม" การปรับค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้ ได้แก่

  • ค่าธรรมเนียมการใช้ AdSense สำหรับการค้นหา: ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของ Google AdSense รายได้จาก AdSense สำหรับการค้นหาของคุณอาจมีการหักค่าธรรมเนียมไว้แล้ว ซึ่งจะใช้กับผู้เผยแพร่โฆษณาเพียงไม่กี่รายเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติม
  • ค่าธรรมเนียมเช็ค: ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดส่งเช็คแบบพิเศษ หรือคำขอให้มีการหยุดการชำระเงิน
  • คลิกที่ไม่ถูกต้อง: ผู้เผยแพร่โฆษณาจะไม่ได้รับการชำระเงินสำหรับคลิกที่พบว่าไม่ถูกต้อง หากพบว่าการคลิกที่แสดงอยู่ในรายงานของคุณขณะนี้ไม่ถูกต้อง จะมีการปรับปรุงรายได้และคืนเงินให้แก่ผู้โฆษณา
  • การอัปเดตข้อกำหนดในการให้บริการ (มีผลบังคับกับผู้เผยแพร่โฆษณาในรัสเซีย อิสราเอล ตุรกี ซาอุดีอาระเบีย อียิปต์): มีการให้เดบิตและเครดิตเนื่องจากการอัปเดตข้อกำหนดในการให้บริการ เมื่อบุคคลที่ทำสัญญาของคุณเปลี่ยนจาก Google Inc. เป็น Google Ireland Limited การเปลี่ยนแปลงนี้จำเป็นต้องมีการแก้ไขระบบบัญชีภายในบางอย่างในบัญชีของคุณ แต่ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อยอดคงเหลือโดยรวมของบัญชีของคุณ
  • อื่นๆ: ประกอบด้วยเดบิตหรือเครดิตที่ไม่รวมอยู่ในหมวดหมู่อื่นๆ เช่น เดบิตหรือเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการโอนรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งแบบลงทะเบียนด่วน หมวดหมู่นี้ยังอาจรวมถึงการหักรายได้เป็นครั้งคราวซึ่งเกิดจากการที่ผู้ลงโฆษณาผิดนัดชำระเงินตามที่ระบุไว้ในส่วนการชำระเงินของข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก