Justeringer av inntekter

Inntektene dine kan innbefatte debiteringer og krediteringer som skyldes ulike forhold, og alle slike justeringer er oppført på «Transaksjoner»-siden din. Eksempler på mulige justeringer:

  • AdSense for søk-avgifter: Som nevnt i vilkårene for Google AdSense kan AdSense for søk-inntektene dine bli justert på grunn av avgifter. Dette gjelder foreløpig bare for et begrenset antall publisister. Finn ut mer
  • Sjekkavgifter: Kostnader i forbindelse med sending av sjekker eller forespørsler om stopp av utbetaling.
  • Ugyldige klikk: Publisister får ikke betalt for klikk som viser seg å være ugyldige. Hvis klikk som vises i rapportene, blir kategorisert som ugyldige, justeres inntektene, og annonsørene får utgiftene sine refundert.
  • Oppdatering av vilkår (gjelder for publisister i Russland, Israel, Tyrkia, Saudi-Arabia og Egypt): Debiteringer og krediteringer ble innført som et resultat av at vilkårene ble oppdatert da kontraktsenheten ble endret fra Google Inc. til Google Ireland Limited. Denne endringen medførte endringer i intern fakturering i kontoen din, men det hadde ingen effekt på den totale kontosaldoen.
  • Annet: Denne kategorien dekker debiteringer eller krediteringer som ikke kommer inn under andre kategorier, for eksempel i forbindelse med inntektsoverføringer eller kostnader knyttet til sikret ekspresslevering. Denne kategorien kan også omfatte sporadiske fradrag i inntektene opptjent fra annonsører som har unnlatt å betale, slik det fremgår i betalingsdelen av vilkårene våre.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?