Известие

Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

Отчети

Корекции на приходите

Приходите Ви може да включват дебити или кредити по различни причини, като всички те са посочени на страницата „Транзакции“. Възможните корекции включват:

  • Такси за AdSense за търсене: както е посочено в Общите условия на Google AdSense, от приходите Ви от програмата може да бъдат приспаднати такси. Това се отнася само за малък брой издатели. Научете повече
  • Такси за чекове: разходи за специална доставка на чекове или заявки за спиране на плащането.
  • Невалидни кликвания: издателите не получават заплащане за кликвания, които са определени като невалидни. Ако кликванията, отразени към момента в отчетите Ви, бъдат определени като невалидни, приходите ще бъдат коригирани и средствата ще бъдат възстановени на издателите.
  • Актуализация на Общите условия (приложима към издатели, намиращи се в Египет, Израел, Русия, Саудитска Арабия, Турция): предоставени дебити и кредити в резултат на актуализацията на Общите условия, когато юридическото лице в споразумението Ви е било променено от Google Inc. на Google Ireland Limited. Тази промяна наложи някои вътрешни счетоводни изменения в профила Ви, но не се отрази на общия му баланс.
  • Други: това покрива дебити или кредити, които не са включени в други категории, например тези, свързани с прехвърляне на приходите или такси за гарантирана експресна доставка. Тази категория може да включва и епизодични удръжки от приходи, натрупани от рекламодатели, които имат неиздължени плащания, както е отбелязано в секцията „Плащане“ на Общите ни условия.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Страницата Ви за AdSense

Представяме Ви „Страницата Ви за AdSense“: нов ресурс, където можете да намерите персонализирана информация и нови възможности в профила си, които да Ви помогнат да постигнете успех с AdSense.

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню