ไอคอน Fav

ไอคอน Fav คือภาพกราฟิกขนาดเล็กที่ผู้ลงโฆษณาสามารถใช้เพื่อติดแบรนด์เว็บไซต์ของตน เช่น โลโก้บริษัท โดยทั่วไปโฆษณาแบบข้อความจะมีไอคอน Fav อยู่ถัดจาก URL เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถจดจำผู้ลงโฆษณาได้ดีขึ้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร