Families

Gắn thẻ trang web hoặc yêu cầu quảng cáo để được coi là hướng đến trẻ em

Thay đổi đối với Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Những nội dung thay đổi này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng các sản phẩm Google của bạn. COPPA áp dụng cho các trang web và dịch vụ hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi ở Hoa Kỳ và các trang web hoặc dịch vụ cho đối tượng chung có người dùng đã biết là dưới 13 tuổi ở Hoa Kỳ. Luật của các quốc gia khác có thể có quy định khác về độ tuổi của trẻ em hoặc có các quy tắc khác áp dụng cho người dùng chưa thành niên. Nếu bạn sử dụng các sản phẩm của Google để phân phát quảng cáo ở các quốc gia khác, vui lòng lưu ý những yêu cầu đó. Hãy tìm hiểu thêm các yêu cầu về độ tuổi trên Tài khoản Google.

Gắn thẻ trang web

Nếu bạn sử dụng dịch vụ quảng cáo của Google và muốn chúng tôi coi trang web hoặc các phần trang web của bạn là hướng đến trẻ em, bạn có thể sử dụng một trong các phương pháp sau để thông báo cho chúng tôi:

Nếu bạn gắn thẻ trang web của mình để coi là hướng đến trẻ em, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để vô hiệu quảng cáo dựa trên sở thích và quảng cáo tiếp thị lại cho nội dung đó. Có thể mất một thời gian để chỉ định này có hiệu lực.

Gắn thẻ yêu cầu quảng cáo từ trang web hoặc ứng dụng

Để cung cấp cho bạn quyền kiểm soát rõ hơn về cách xử lý nội dung của bạn, bạn có thể gắn thẻ yêu cầu quảng cáo riêng lẻ để được coi là hướng đến trẻ em. Nếu bạn gắn thẻ yêu cầu quảng cáo để được coi là hướng đến trẻ em, chúng tôi sẽ vô hiệu quảng cáo dựa trên sở thích và quảng cáo tiếp thị lại cho yêu cầu quảng cáo đó. Xin lưu ý rằng việc bao gồm thẻ trong yêu cầu quảng cáo sẽ được ưu tiên so với bất kỳ cài đặt cấp trang web có thể áp dụng nào khác.

Ví dụ: giả sử bạn quản lý một trang web đánh giá về TV và bạn biết rằng người dùng hiện tại trên trang web là một đứa trẻ. Thay vì gắn thẻ toàn bộ trang web của bạn là hướng đến trẻ em, bạn có thể chỉ đặt thẻ để được coi là hướng đến trẻ em cho yêu cầu quảng cáo được hiển thị với người dùng trẻ em này nhằm ngăn quảng cáo dựa trên sở thích và quảng cáo tiếp thị lại hiển thị trong lần hiển thị đó.

Hướng dẫn bên dưới mô tả cách đánh dấu yêu cầu quảng cáo của bạn là hướng đến trẻ em dành cho các trang web:

Mã quảng cáo điển hình (đồng bộ)

Nếu bạn đang sử dụng mã quảng cáo đồng bộ, hãy xem bên dưới để biết cách thêm Thẻ để coi là hướng đến trẻ em vào mã quảng cáo của mình:

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-0123456789abcdef";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_child_directed_treatment = 1;
//-->
</script>
<script type="text/javascript" src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Chỉ định hướng đến trẻ em sẽ có hiệu lực ngay khi bạn đã sao chép và dán mã quảng cáo được cập nhật vào mã nguồn HTML của các trang của mình.

Mã quảng cáo không đồng bộ

Nếu bạn đang sử dụng mã quảng cáo không đồng bộ, hãy xem bên dưới để biết cách thêm Thẻ để coi là hướng đến trẻ em vào mã quảng cáo của mình:

<script async
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
    style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
    data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef"
    data-ad-slot="0123456789"
    data-tag-for-child-directed-treatment="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Chỉ định hướng đến trẻ em sẽ có hiệu lực ngay khi bạn đã sao chép và dán mã quảng cáo được cập nhật vào mã nguồn HTML của các trang của mình.

Để được hướng dẫn về cách gắn thẻ một yêu cầu quảng cáo từ ứng dụng, hãy xem mục "cài đặt hướng đến trẻ em" của trang web Nhà phát triển SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google cho AndroidiOS.

Là chủ sở hữu nội dung nắm quyền kiểm soát trang web hoặc ứng dụng của mình, nhìn chung, bạn sẽ kiểm soát cách Google xử lý nội dung của mình theo COPPA. Tuy nhiên, ngay cả khi không có thông báo từ bạn, trong một số trường hợp Google có thể bắt đầu coi trang web hoặc ứng dụng của bạn là trang web hoặc ứng dụng hướng đến trẻ em theo nghĩa vụ của riêng chúng tôi theo COPPA. Trong các trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn và bạn có thể sử dụng Search Console, tính năng gắn thẻ yêu cầu quảng cáo cho trang web hoặc tính năng gắn thẻ yêu cầu quảng cáo cho ứng dụng để chỉ định cách xử lý cụ thể.

Xin lưu ý rằng bạn có thể có các nghĩa vụ pháp lý khác theo COPPA hoặc luật pháp của các quốc gia khác. Vui lòng xem xét hướng dẫn của FTC Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý ở các quốc gia nơi bạn quảng cáo và tham khảo ý kiến ​​luật sư riêng của bạn. Bạn nên lưu ý rằng các công cụ của Google được thiết kế để giúp bạn dễ dàng tuân thủ và không giải trừ nghĩa vụ cho bất kỳ nhà xuất bản cụ thể nào theo luật.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố