Navštívte tiež sekciu Vaša stránka v službe AdSense, kde nájdete informácie prispôsobené vášmu účtu, ktoré vám pomôžu uspieť so službou AdSense.

Rodiny

Značkovanie webu alebo požiadavky na reklamu pre obsah určený deťom

Zmeny v zákone Children's Online Privacy Protection Act (COPPA, zákon o ochrane súkromia detí na internete) nadobudli účinnosť 1. júla 2013. Tieto zmeny môžu ovplyvniť vaše používanie služieb Googlu. Zákon COPPA sa vzťahuje na weby a služby zamerané na deti žijúce v USA vo veku do 13 rokov a weby alebo služby zamerané na širokú verejnosť, ktorých používatelia žijú v USA a sú mladší ako 13 rokov. Je možné, že v zákonoch iných krajín sa vek dieťaťa určuje inak alebo sa na maloletých používateľov vzťahujú iné pravidlá. Ak používate služby Googlu na zobrazovanie reklám v iných krajinách, nezabúdajte na tieto požiadavky. Prečítajte si viac o požiadavkách na vek v účtoch Google.

Značkovanie webu

Ak používate reklamné služby Googlu a chcete, aby sme na vašom webe alebo v jeho určitej časti chránili deti pred nevhodnou reklamou, môžete nás na to upozorniť prostredníctvom:

Ak svoje web označíte na účely ochrany detí pred nevhodnou reklamou, podnikneme kroky na deaktiváciu záujmovo orientovanej reklamy a remarketingových reklám v tomto obsahu. Môže trvať nejaký čas, kým sa táto zmena prejaví.

Značkovanie žiadosti o reklamu z webu alebo aplikácie

Ak chcete mať lepšiu kontrolu nad tým, ako sa zaobchádza s vaším obsahom, môžete označiť jednotlivé požiadavky na reklamu, v ktorých je potrebná ochrana detí pred nevhodnou reklamou. Ak svoju požiadavku na reklamu označíte na účely ochrany detí pred nevhodnou reklamou, zakážeme v nej inzerciu orientovanú na záujmy a remarketingové reklamy. Upozorňujeme, že označenie požiadavky na reklamu bude mať prednosť pred všetkými príslušnými nastaveniami na úrovni webu.

Povedzme napríklad, že prevádzkujete web s recenziami na televízne programy a viete, že používateľ na webe je dieťa. Namiesto označenia celého webu na účely ochrany detí pred nevhodnou reklamou môžete nastaviť značku na účely ochrany detí pred nevhodnou reklamou len pre žiadosti o reklamu, ktorá sa zobrazuje tomuto detskému používateľovi, a zabrániť tak zobrazovaniu záujmovo orientovanej reklamy a remarketingových reklám v tomto zobrazení.

Postup na označenie žiadostí o reklamu na účely ochrany detí pred nevhodnou reklamou na webe je uvedený v pokynoch nižšie:

Typický kód reklamy (synchrónny)

Ak používate synchrónny kód reklamy, pozrite sa, ako doň pridať označenie obsahu určeného deťom:

<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-1234567890123456";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_child_directed_treatment = 1;
//-->
</script>
<script type="text/javascript" src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Označenie na účely ochrany detí pred nevhodnou reklamou sa prejaví okamžite po skopírovaní a prilepení aktualizovaného kódu reklamy do zdrojového kódu HTML stránok.

Asynchrónny kód reklamy

Ak používate asynchrónny kód reklamy, pozrite sa, ako doň pridať označenie obsahu určeného deťom:

<script async
src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1234567890123456" crossorigin="anonymous"></script>
<ins class="adsbygoogle"
    style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
    data-ad-client="ca-pub-1234567890123456"
    data-ad-slot="0123456789"
    data-tag-for-child-directed-treatment="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Označenie na účely ochrany detí pred nevhodnou reklamou sa prejaví okamžite po skopírovaní a prilepení aktualizovaného kódu reklamy do zdrojového kódu HTML stránok.

Pokyny na značkovanie požiadavky na reklamu z aplikácie nájdete v sekcii o nastaveniach ochrany detí pred nevhodnou reklamou na stránke súpravy Google Mobile Ads SDK na webe Developers (pokyny pre Androidpokyny pre iOS).

Ako vlastník obsahu zodpovedný za svoj web alebo aplikáciu máte vo všeobecnosti kontrolu nad tým, ako sa s vaším obsahom zaobchádza vzhľadom na zákon COPPA. Google však v niektorých prípadoch môže v súlade so svojimi vlastnými povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona COPPA začať na vašom webe alebo vo vašej aplikácii uplatňovať ochranu detí pred nevhodnou reklamou aj bez vášho oznámenia. V takých prípadoch sa pokúsime vás na to upozorniť. Na určenie konkrétneho typu ochrany budete môcť použiť Search Console alebo funkciu značkovania žiadostí o reklamy pre weby alebo aplikácie.

Upozorňujeme, že zo zákona COPPA alebo zákonov iných krajín môžu pre vás vyplývať aj ďalšie zákonné povinnosti. Prečítajte si pokyny Federálnej obchodnej komisie (FTC) Spojených štátov amerických a regulačných orgánov krajín, v ktorých inzerujete, a obráťte sa na svojho právneho poradcu. Pamätajte, že nástroje Googlu uľahčujú dodržiavanie právnych predpisov, ale žiadneho vlastníka neoslobodzujú od povinností z nich vyplývajúcich.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
' data-mime-type=
Vaša stránka v&nbsp;službe AdSense

Predstavujeme stránku v službe AdSense: nový zdroj, kde nájdete prispôsobené informácie o svojom účte a nové príležitosti v ňom, ktoré vám pomôžu uspieť so službou AdSense.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
157
false
false