การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

AdSense สำหรับวิดีโอ (AFV)

พารามิเตอร์แท็ก AdSense for Video สำหรับ IMA

ผลิตภัณฑ์ AdSense for Video และ AdSense for Games ใช้โครงสร้างการติดแท็กที่ต่างจาก AdSense สำหรับเนื้อหาอย่างมาก โดยต้องการแท็กโฆษณาสื่ออินเทอร์แอกทีฟ (IMA) และจะส่งคืนโฆษณาเฉพาะเมื่อเรียกด้วยวิดีโอเพลเยอร์หรือโปรแกรมเปิดเกมที่ใช้การผสานรวม Google IMA SDK ได้ และ/หรือสอดคล้องกับ VAST และ VPAID (เช่น อะแดปเตอร์ IMA)

โดยปกติแล้วคุณสามารถสร้างแท็กเหล่านี้ผ่านทางโปรแกรมสร้างแท็กของ AdSense for Video ด้านล่างนี้คุณจะพบรายการเกณฑ์ต่างๆ ทั้งหมดที่คุณสามารถตั้งค่าให้กับแท็กโฆษณาเหล่านี้ได้ มีพารามิเตอร์เพียง 2-3 รายการที่แท็กของ AdSense for Video จำเป็นต้องใช้ในการแสดงโฆษณา แต่คุณสามารถบรรลุเป้าหมายการตอบสนองของโฆษณาที่ต้องการได้โดยการเพิ่มพารามิเตอร์ที่ไม่บังคับ เช่น รหัสแชแนล ระยะเวลาโฆษณาต่ำสุด/สูงสุด ภาษา ฯลฯ ได้

พารามิเตอร์แท็กโฆษณา IMA พารามิเตอร์ที่จำเป็น
ad_type ใช่
client ใช่
description_url ใช่ - ต้องเป็น URL ที่เข้ารหัส
channel ไม่ - แนะนำให้ใช้ หากมี
adsafe ไม่ - แนะนำให้ใช้
videoad_start_delay ไม่ - แนะนำให้ใช้
hl ไม่ - แนะนำให้ใช้
max_ad_duration ไม่ - แนะนำให้ใช้
min_ad_duration ไม่ - แนะนำให้ใช้
sdmax ไม่ - แนะนำให้ใช้
adtest ไม่ใช่
cust_age ไม่ใช่
cust_gender ไม่ใช่
host ไม่ใช่
h_ch ไม่ใช่
overlay ไม่ใช่

URL ฐาน

URL ต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับพารามิเตอร์การค้นหาทั้งหมดที่อธิบายด้านล่าง
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?

พารามิเตอร์ที่จำเป็น

ad_type
(สตริง) ระบุประเภทโฆษณาที่ต้องการ ค่าเหล่านี้ควรเชื่อมต่อกันด้วยเครื่องหมายขีดล่าง ("_")

ค่า

 • video: โฆษณาวิดีโอทั้งหมด: เทียบเท่ากับ standardvideo_skippablevideo_bumpervideo
 • skippablevideo: เฉพาะโฆษณาวิดีโอที่ข้ามได้ อาจต้องได้รับอนุญาตเพิ่มเติมจากผู้เผยแพร่โฆษณาเพื่อรับโฆษณาที่ข้ามได้ 
 • bumpervideo: อนุญาตโฆษณาวิดีโอที่ข้ามไม่ได้ความยาว 6 วินาที
 • standardvideo: เฉพาะโฆษณาวิดีโอที่ข้ามไม่ได้ 
 • image: อนุญาตโฆษณาแบบรูปภาพที่พอดีกับขนาดสล็อตแบบไม่เป็นเชิงเส้นที่ระบุไว้ 
 • text: อนุญาตโฆษณาแบบข้อความ

ตัวอย่าง

 • &ad_type=video_text_image
  • อนุญาตทุกรูปแบบ
 • &ad_type=video_text
  • อนุญาตโฆษณาแบบข้อความและวิดีโอทุกรูปแบบ
 • &ad_type=standardvideo_image
  • อนุญาตเฉพาะโฆษณาแบบรูปภาพและโฆษณาวิดีโอที่ข้ามไม่ได้แบบมาตรฐาน

client

(สตริง) รหัสพื้นที่เว็บของผู้เผยแพร่โฆษณา

ตัวอย่าง: &client=ca-video-afvtest


description_url

(สตริง) URL เต็มแบบเข้ารหัส URL ของหน้าเว็บ HTML ที่อธิบายวิดีโอที่ใช้ ค่า description_url สามารถสร้างขึ้นแบบไดนามิกโดยใช้ภาษาเขียนโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของคุณ หรือจะสร้างด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือเข้ารหัส URL ออนไลน์ก็ได้

ตัวอย่าง: &description_url=http%3A%2F%2Fmyurl.com%2Fpage%3Fkey%3Dvalue%26key2%3Dvalue2


ตัวอย่าง URL

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง URL ที่มีพารามิเตอร์ขั้นต่ำที่จำเป็น https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-video- afvtest&ad_type=video&description_url=http%3A%2F%2Fmyurl.com%2Fpage%3Fkey%3Dvalu e%26key2%3Dvalue2

ส่งคำขอโฆษณาวิดีโอสำหรับผู้เผยแพร่โฆษณา ca-video-afvtest โดยมี URL คำอธิบายเป็น http:// myurl.com/page?key=value&key2=value2

พารามิเตอร์ที่ไม่บังคับ

channel

(สตริง) รายการแชแนลที่คั่นด้วยเครื่องหมายบวก ซึ่งใช้สำหรับการกำหนดเป้าหมายและการรายงานของ AdSense สามารถส่งได้ไม่เกิน 5 แชแนลต่อคำขอโฆษณา 1 รายการ

ตัวอย่าง: &channel=mychannel+otherchannel+targetingchannel


adsafe

(สตริง) กำหนดการตั้งค่าที่ใช้กรองโฆษณาที่แสดง มีค่าเริ่มต้นเป็น "high"

ค่า

 • high -- (ค่าเริ่มต้น) แสดงโฆษณาที่เหมาะสำหรับเยาวชน ไม่แสดงโฆษณาที่ไม่เหมาะสำหรับเยาวชนหรือโฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ
 • medium -- แสดงโฆษณาที่เหมาะและไม่เหมาะสำหรับเยาวชน (เช่น โฆษณาการพนันหรือยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์) แต่จะไม่แสดงโฆษณาที่มีเนื้อหาเรื่องเพศสำหรับผู้ใหญ่ 

ตัวอย่าง: &adsafe=high


adtest

(สตริง) ระบุว่าโฆษณานี้เป็นการติดตั้งเพื่อทดสอบหรือไม่ ค่าที่ใช้ได้คือ "on" หรือ "off" ถ้าตั้งค่าเป็น "on" การแสดงผลหรือคลิกจะไม่ถูกบันทึกในบัญชี AFV "ต้อง" ใช้พารามิเตอร์นี้ระหว่างการทดสอบ ค่าเริ่มต้นคือ "off" หากไม่ได้ตั้งค่าไว้

ค่า

 • off --(ค่าเริ่มต้น) โฆษณาทั้งหมดจะเรียกเก็บเงินตามปกติ นี่คือการตั้งค่าที่ควรใช้สำหรับการผลิตจริง 
 • on --การตั้งค่านี้รับประกันว่าจะไม่มีโฆษณาที่บันทึกการแสดงผลหรือการคลิกสำหรับใช้ในช่วงทดสอบ

ตัวอย่าง: &adtest=on


videoad_start_delay

(จำนวนเต็ม) เวลาในหน่วยเป็นมิลลิวินาทีที่โฆษณาจะเริ่มเล่นหลังจากที่วิดีโอเริ่มเล่นไปแล้ว ค่าเริ่มต้นเป็นโฆษณาตอนกลาง "1"

ค่า:

 • -1 --ระบุว่าโฆษณาตอนท้ายจะแสดงเมื่อเนื้อหาจบลง
 • 0 --ระบุว่าโฆษณาตอนต้นจะแสดงก่อนที่เนื้อหาจะเริ่มเล่น
 • จำนวนเต็มบวกใดๆ ก็ได้ --ระบุระยะเวลาเป็นจำนวนมิลลิวินาทีที่เนื้อหาเล่นไปก่อนที่โฆษณาตอนกลางจะเล่น 

ตัวอย่าง:

 • &videoad_start_delay=-1 --โฆษณาตอนท้าย
 • &videoad_start_delay=15000 --โฆษณาจะเล่นหลังจากเล่นเนื้อหาไปแล้ว 15 วินาที

cust_age

(จำนวนเต็ม) ระบุอายุของผู้ใช้ สามารถใช้ได้ทั้งอายุที่เป็นตัวเลขแน่นอนหรือเป็นกลุ่มอายุที่กำหนดไว้ใน com.google.ads.ima.api.Demographics

ตัวอย่าง:

 • &cust_age=1001 --อายุ 18 ถึง 24 ปี
 • &cust_age=38 --อายุ 38 ปีพอดี

cust_gender

(จำนวนเต็ม) ระบุเพศของผู้ใช้ตามที่กำหนดไว้ใน com.google.ads.ima.api.Demographics

ค่า:

 • 1 -- เพศชาย
 • 2 -- เพศหญิง

ตัวอย่าง:

 • &cust_gender=1 --เพศชาย 
 • &cust_gender=2 --เพศหญิง

host

(สตริง) รหัสโฮสต์สำหรับการแชร์รายได้ 3 ทาง

ตัวอย่าง: &host=ca-host-test --แบ่งรายได้กับโฮสต์นี้


h_ch

(สตริง) รายการของสตริงที่คั่นด้วยเครื่องหมายบวก ซึ่งแสดงรหัสแชแนลการกำหนดเป้าหมาย/การรายงานของ AdSense สำหรับโฮสต์ดังกล่าว

ตัวอย่าง: &h_ch=channel1+channel2+channel3 --รายงานและกำหนดเป้าหมายแชแนลเพิ่มเติมเหล่านี้สำหรับโฮสต์


ht_id

(ตัวเลข) รหัสระดับซึ่งใช้ในการระบุระดับการแชร์รายได้ระหว่างผู้เผยแพร่โฆษณากับโฮสต์

ตัวอย่าง: &ht_id=2 --โฮสต์ระดับ 2


hl

(สตริง) โค้ดภาษาที่ใช้ในการขอโฆษณาในภาษานั้น ค่านี้อาจเป็นโค้ด ISO 639-1 (อักขระ 2 ตัว) หรือโค้ด ISO 639-2 (อักขระ 3 ตัว) ก็ได้ รายการโค้ดที่ใช้ได้

ตัวอย่าง:

 • &hl=en --อังกฤษ
 • &hl=es --สเปน

max_ad_duration

(จำนวนเต็ม) ระบุความยาวสูงสุดของวิดีโอที่จะต้องส่งคืน มีหน่วยเป็นมิลลิวินาที ค่าเริ่มต้นเป็น 100 วินาที หากไม่ได้กำหนดไว้

ตัวอย่าง: &max_ad_duration=30000 --ระยะเวลาสูงสุดของโฆษณาที่ข้ามไม่ได้จะเท่ากับ 30 วินาที


min_ad_duration

(จำนวนเต็ม) ระบุความยาวขั้นต่ำของวิดีโอที่จะต้องส่งคืน มีหน่วยเป็นมิลลิวินาที ค่าเริ่มต้นเป็น 0 วินาที หากไม่ได้กำหนดไว้

ตัวอย่าง:

 • &min_ad_duration=15000 --ระยะเวลาของโฆษณาที่ข้ามไม่ได้ที่ส่งคืนต้องเป็น 15 วินาทีหรือมากกว่า
 • &min_ad_duration=0 --ระยะเวลาจะถูกจำกัดโดยค่า max_ad_duration เท่านั้น 

sdmax

(จำนวนเต็ม) ระบุความยาวสูงสุดของวิดีโอสำหรับโฆษณาที่ข้ามได้ มีหน่วยเป็นมิลลิวินาที ค่าเริ่มต้นเป็นไม่มีขีดจำกัด หากไม่ได้กำหนดไว้

ตัวอย่าง: &sdmax=120000 --ระยะเวลาของโฆษณาที่ข้ามได้ที่ส่งคืนต้องไม่เกิน 2 นาที


overlay

(จำนวนเต็ม) ใช้เพื่อจำกัดขนาดโฆษณาซ้อนทับที่ส่งคำขอ โดยให้มีขนาด 1 ใน 3 วางที่ด้านล่างวิดีโอ และไม่เป็นเชิงเส้นเท่านั้น ค่าเริ่มต้นจะไม่มีการตั้งขีดจำกัด

ตัวอย่าง:

 • &overlay=1 --เฉพาะโฆษณาซ้อนทับที่มีขนาดหนึ่งในสามและวางด้านล่างวิดีโอเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในคำขอโฆษณา โฆษณาซ้อนทับแบบเต็มสล็อตจะไม่รวมอยู่ในคำขอ
 • &overlay=0 --ค่าเริ่มต้น ซึ่งจะไม่ตั้งขีดจำกัดใดๆ สำหรับขนาดโฆษณาซ้อนทับ ขนาดโฆษณาซ้อนทับจะทำงานตาม AdsRequest.nonLinearAdSlotWidth และ adsRequest.nonLinearAdSlotHeight

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
10498101112989050766
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
157