Melding

Ga naar Uw AdSense-pagina, waar u gepersonaliseerde informatie over uw account vindt om het maximale uit AdSense te halen.

AdSense voor video (AFV, AdSense for Video)

IMA-tagparameters voor AdSense voor video

AdSense voor video en AdSense voor games gebruiken een heel andere tagstructuur dan AdSense voor inhoud. Ze vereisen een IMA-tag (Interactive Media Ads) en retourneren alleen advertenties wanneer ze worden aangeroepen met een video- of gamespeler die integratie biedt met de IMA-SDK van Google en/of voldoet aan VAST en VPAID (bijvoorbeeld de IMA Adapter).

Deze tags maakt u normaal gesproken met de taggenerator voor AdSense voor video. Hieronder vindt u een uitgebreide lijst van de diverse criteria die u voor deze advertentietags kunt hanteren. Er zijn maar een paar parameters verplicht om advertenties te kunnen weergeven via een AdSense voor video-tag, maar door toevoeging van optionele parameters zoals kanaal-ID's, minimale/maximale advertentieduur, taal, enzovoort, kunt u ervoor zorgen dat u precies de gewenste advertentiereacties krijgt.

IMA-parameter voor advertentietag Vereiste parameter
ad_type Ja
client Ja
description_url Ja, moet als URL zijn gecodeerd
channel Nee, aanbevolen indien beschikbaar
adsafe Nee, aanbevolen
videoad_start_delay Nee, aanbevolen
hl Nee, aanbevolen
max_ad_duration Nee, aanbevolen
min_ad_duration Nee, aanbevolen
sdmax Nee, aanbevolen
adtest Nee
cust_age Nee
cust_gender Nee
host Nee
h_ch Nee
overlay Nee

Basis-URL

De volgende URL vormt de basis van alle queryparameters die hieronder worden beschreven:
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?

Vereiste parameters

ad_type
(Tekenreeks) Geeft het gewenste type advertentie aan. Moet worden samengesteld met een underscore ('_').

Waarden

 • video: Alle videoadvertenties; gelijk aan standardvideo_skippablevideo_bumpervideo.
 • skippablevideo: Alleen videoadvertenties die kunnen worden overgeslagen. Hiervoor is mogelijk aanvullende toestemming van de uitgever vereist voor het ontvangen van advertenties die kunnen worden overgeslagen. 
 • bumpervideo: Staat videoadvertenties van zes seconden toe die niet kunnen worden overgeslagen.
 • standardvideo: Alleen videoadvertenties die niet kunnen worden overgeslagen. 
 • image: staat beeldadvertenties toe die passen binnen de opgegeven niet-lineaire afmetingen van de advertentieruimte. 
 • text: Staat tekstadvertenties toe.

Voorbeelden

 • &ad_type=video_text_image
  • Staat alle indelingen toe.
 • &ad_type=video_text
  • Staat alle video-indelingen en tekstadvertenties toe.
 • &ad_type=standardvideo_image
  • Staat alleen standaard video- en beeldadvertenties toe die niet kunnen worden overgeslagen.

client

(Tekenreeks) De webproperty-id van de uitgever.

Voorbeeld: &client=ca-video-afvtest


description_url

(Tekenreeks) Een volledige, als URL gecodeerde URL van een HTML-pagina die de video beschrijft. De waarde description_url kan dynamisch worden gemaakt met de serverside-programmeertaal, of handmatig met behulp van een online URL-coderingstool.

Voorbeeld: &description_url=http%3A%2F%2Fmyurl.com%2Fpage%3Fkey%3Dvalue%26key2%3Dvalue2


URL-voorbeeld

Dit is een voorbeeld van een URL met de minimaal vereiste parameters: https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-video- afvtest&ad_type=video&description_url=http%3A%2F%2Fmyurl.com%2Fpage%3Fkey%3Dvalu e%26key2%3Dvalue2

Vraagt videoadvertenties aan voor de uitgever, ca-video-afvtest, met de beschrijvende URL http:// myurl.com/page?key=value&key2=value2

Optionele parameters

channel

(Tekenreeks) Een door middel van plustekens gescheiden lijst met kanalen voor AdSense-targeting en -rapportage. Per advertentieverzoek kunnen maximaal vijf kanalen worden opgenomen.

Voorbeeld: &channel=mychannel+otherchannel+targetingchannel


adsafe

(Tekenreeks) Bepaalt de instelling die wordt gebruikt voor het filteren van de advertenties die worden weergegeven. De standaardwaarde is 'high'.

Waarden

 • high -- (standaardwaarde) er worden gezinsvriendelijke advertenties weergegeven. Deze waarde geeft geen niet-gezinsvriendelijke advertenties en advertenties met inhoud voor volwassenen weer.
 • medium -- er worden gezinsvriendelijke en niet-gezinsvriendelijke advertenties weergegeven (zoals advertenties voor kansspelen of voor geneesmiddelen op recept). Deze waarde geeft geen advertenties met content voor volwassenen weer. 

Voorbeeld: &adsafe=high


adtest

(Tekenreeks) Geeft aan of dit een testimplementatie is. Mogelijke waarden zijn 'on' en 'off'. Als de waarde wordt ingesteld op 'on', worden vertoningen en klikken niet geregistreerd in het AdSense voor video-account. Deze parameter MOET tijdens het testen worden gebruikt. De standaardwaarde is 'off' als de parameter niet wordt ingesteld.

Waarden

 • off -- (standaardwaarde) alle advertenties worden normaal gefactureerd. Dit is de instelling die voor productie moet worden gebruikt. 
 • on -- met deze instelling zorgt u ervoor dat voor advertenties geen vertoningen of klikken worden geregistreerd tijdens het testen.

Voorbeeld: &adtest=on


videoad_start_delay

(Geheel getal) Het aantal milliseconden na het starten van de video waarna de advertentie wordt weergegeven. De specifieke standaardwaarde is de midroll-waarde '1'.

Waarden:

 • -1 -- geeft een postroll-advertentie aan die aan het einde van de content wordt afgespeeld
 • 0 -- geeft een preroll-advertentie aan die wordt weergegeven voordat weergave van de content begint
 • Elk positief geheel getal -- geeft een midroll-advertentie aan die wordt weergegeven nadat dit aantal milliseconden voor het afspelen van content is verstreken. 

Voorbeeld:

 • &videoad_start_delay=-1 -- postroll-advertentie
 • &videoad_start_delay=15000 -- de advertentie wordt weergegeven vanaf 15 seconden na het starten van de content.

cust_age

(Geheel getal) Geeft de leeftijd van de gebruiker aan. De exacte leeftijd wordt ondersteund, evenals een leeftijdsgroep die wordt gedefinieerd in incom.google.ads.ima.api.Demographics.

Voorbeeld:

 • &cust_age=1001 -- leeftijd van 18 t/m 24
 • &cust_age=38 -- precies 38

cust_gender

(Geheel getal) Geeft het geslacht van de gebruiker aan zoals gedefinieerd in com.google.ads.ima.api.Demographics.

Waarden:

 • 1 -- mannelijk
 • 2 -- vrouwelijk

Voorbeeld:

 • &cust_gender=1 -- mannelijk 
 • &cust_gender=2 -- vrouwelijk

host

(Tekenreeks) Host-id die wordt gebruikt voor het delen van inkomsten tussen drie partijen.

Voorbeeld: &host=ca-host-test -- de inkomsten worden gedeeld met deze host.


h_ch

(Tekenreeks) Een door middel van plustekens gescheiden lijst met tekenreeksen die de kanaal-id's van de host voor AdSense-targeting en -rapportage vertegenwoordigen.

Voorbeeld: &h_ch=channel1+channel2+channel3 -- zorgt voor rapportage en targeting van deze aanvullende kanalen voor de host.


ht_id

(Getal) De niveau-ID die wordt gebruikt om de mate van inkomstendeling tussen uitgever en host op te geven.

Voorbeeld: &ht_id=2 -- host van niveau 2.


hl

(Tekenreeks) Een taalcode die wordt gebruikt voor het aanvragen van advertenties in de betreffende taal. Dit kan een ISO 639-1- (twee letters) of ISO 639-2-code (drie letters) zijn. Lijst met geldige codes.

Voorbeeld:

 • &hl=en -- Engels
 • &hl=es -- Spaans

max_ad_duration

(Geheel getal) Geeft de maximumlengte van de video aan, die moet worden geretourneerd in milliseconden. De standaardwaarde is 100 seconden als deze parameter niet wordt ingesteld.

Voorbeeld: &max_ad_duration=30000 -- de maximale duur van advertenties die niet kunnen worden overgeslagen, is 30 seconden.


min_ad_duration

(Geheel getal) Geeft de minimumlengte van de video aan, die moet worden geretourneerd in milliseconden. De standaardwaarde is 0 seconde als deze parameter niet wordt ingesteld.

Voorbeeld:

 • &min_ad_duration=15000 -- de duur van een geretourneerde advertentie die niet kan worden overgeslagen moet 15 seconden of langer zijn.
 • &min_ad_duration=0 -- de duur wordt alleen beperkt door de waarde max_ad_duration value. 

sdmax

(Geheel getal) Geeft de maximumlengte van de video aan in milliseconden voor advertenties die kunnen worden overgeslagen. De standaardwaarde is 'onbeperkt' als deze parameter niet wordt ingesteld.

Voorbeeld: &sdmax=120000 -- de duur van de geretourneerde advertentie die kan worden overgeslagen mag niet langer zijn dan twee minuten.


overlay

(Geheel getal) Wordt gebruikt om het aangevraagde overlayformaat te beperken tot uitsluitend het niet-lineaire onderste derde gedeelte. Bij de standaardwaarde wordt geen limiet ingesteld.

Voorbeeld:

 • &overlay=1 -- alleen een overlayformaat voor het onderste derde gedeelte is toegestaan voor het advertentieverzoek.
 • &overlay=0 -- standaardwaarde, waarmee geen limiet wordt ingesteld voor het overlayformaat. Het overlayformaat dat wordt weergegeven is gebaseerd op AdsRequest.nonLinearAdSlotWidth en adsRequest.nonLinearAdSlotHeight.

 

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu