AdSense for video

AdSense for videoille ‑tagien parametrit interaktiivista multimediaa käyttäville mainoksille

AdSense for videoille- ja AdSense peleille ‑tuotteissa käytettävien tagien rakenne eroaa AdSense sisällölle ‑tuotteen tagien rakenteesta. Niissä on käytettävä interaktiivista multimediaa käyttävien mainosten tagia ja ne palauttavat mainoksia vain silloin, kun niitä kutsutaan videotoistimesta tai pelikäynnistysohjelmasta, joka on yhteensopiva Googlen interaktiivista multimediaa käyttävien mainosten ohjelmistokehityspaketin kanssa ja/tai joka on VAST- ja VPAID-yhteensopiva (esimerkiksi interaktiivisten mediamainosten sovitin).

Näitä tageja voi tavallisesti luoda AdSense for video -taginluontitoiminnolla. Alla on kattava luettelo eri kriteereistä, joita näille tageille voi asettaa. AdSense for videoille ‑tageille on vain muutamia pakollisia parametreja mainosten näyttämiseksi, mutta voit saada haluamasi mainosvastaukset lisäämällä valinnaisia parametreja, kuten kanavatunnuksen, mainoksen enimmäis-/vähimmäiskeston ja kielen.

IMA-mainostagin parametri Pakollinen parametri
ad_type Kyllä
client Kyllä
description_url Kyllä – on oltava URL-koodattu
channel Ei – suositeltu, jos käytettävissä
adsafe Ei – suositeltu
videoad_start_delay Ei – suositeltu
hl Ei – suositeltu
max_ad_duration Ei – suositeltu
min_ad_duration Ei – suositeltu
sdmax Ei – suositeltu
adtest Ei
cust_age Ei
cust_gender Ei
host Ei
h_ch Ei
overlay Ei

URL-perusosoite

Seuraava URL‑osoite on kaikkien alla kuvattujen kyselyparametrien perusosa:
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?

Pakolliset parametrit

ad_type
(Merkkijono) Määrittää halutun mainoksen tyypin. Tyypit täytyy erottaa toisistaan alaviivalla (_).

Arvot

 • video: kaikki videomainokset – sama kuin standardvideo_skippablevideo_bumpervideo
 • skippablevideo: vain ohitettavissa olevat videomainokset (tämä voi edellyttää julkaisijalta lisäoikeuksia ohitettavien mainosten vastaanottamiseksi) 
 • bumpervideo: sallii kuuden sekunnin ei ohitettavissa olevat videomainokset
 • standardvideo: vain ei ohitettavissa olevat videomainokset 
 • image: Sallii kuvamainokset, jotka sopivat määritettyyn epälineaariseen paikan kokoon. 
 • text: sallii tekstimainokset

Esimerkkejä

 • &ad_type=video_text_image
  • Kaikki muodot sallitaan.
 • &ad_type=video_text
  • Kaikki videomuodot ja tekstimainokset sallitaan.
 • &ad_type=standardvideo_image
  • Vain tavalliset videomainokset, joita ei voi ohittaa, ja kuvamainokset sallitaan.

client

(Merkkijono) Julkaisijan verkko-omaisuuden tunnus.

Esimerkki: &client=ca-video-afvtest


description_url

(Merkkijono) Videota kuvaavan HTML-sivun täydellinen URL-koodattu URL-osoite. Arvo description_url voidaan luoda dynaamisesti palvelinpuolen ohjelmointikielellä tai manuaalisesti URL-verkkokoodaustyökalulla.

Esimerkki: &description_url=http%3A%2F%2Fmyurl.com%2Fpage%3Fkey%3Dvalue%26key2%3Dvalue2


URL-esimerkki

Seuraava URL-esimerkki sisältää pienimmän määrän pakollisia parametreja: https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-video- afvtest&ad_type=video&description_url=http%3A%2F%2Fmyurl.com%2Fpage%3Fkey%3Dvalu e%26key2%3Dvalue2

Tämä valinta pyytää videomainoksia julkaisijalle ca-video-afvtest käyttämällä kuvauksen URL-osoitetta http:// myurl.com/page?key=value&key2=value2

Valinnaiset parametrit

channel

(Merkkijono) Plus-merkeillä erotettu luettelo kanavista, joita käytetään AdSense-kohdistukseen ja raportointiin. Mainospyynnössä voi välittää enintään viisi kanavaa.

Esimerkki: &channel=mychannel+otherchannel+targetingchannel


adsafe

(Merkkijono) Määrittää näytettävien mainosten suodattamiseen käytettävän asetuksen. Oletusarvo on "high".

Arvot

 • high (oletusarvo): Palauttaa koko perheelle sopivia mainoksia. Ei palauta ei koko perheelle -tyyppistä tai aikuisille suunnattua seksuaalista sisältöä.
 • medium: Palauttaa koko perheelle sopivia mainoksia ja ei koko perheelle -tyyppisiä mainoksia (kuten vedonlyöntiin tai lääkkeisiin liittyviä mainoksia). Ei palauta mainoksia, jotka sisältävät vain aikuisille suunnattua seksuaalista sisältöä. 

Esimerkki: &adsafe=high


adtest

(Merkkijono) Määrittää, onko kyseessä käyttöönottotesti. Mahdolliset arvot ovat "on" ja "off". Jos arvo on "on", näyttökertoja ja klikkauksia ei tallenneta AFV-tilille. Tätä parametria ON KÄYTETTÄVÄ testauksen aikana. Oletusarvo on "off", jos parametria ei ole määritetty.

Arvot

 • off (oletusarvo): Kaikki mainokset laskutetaan normaalisti. Tätä asetusta tulisi käyttää tuotantokäytössä. 
 • on: Tämä asetus varmistaa, että mainosten näyttökertoja tai klikkauksia ei kirjata testauksen aikana.

Esimerkki: &adtest=on


videoad_start_delay

(Kokonaisluku) Videon alusta laskettuna aika millisekunteina, jolloin mainos toistetaan. Oletusarvo on videon aikana toistettava mainos eli arvon "1" avulla määritetty aika.

Arvot:

 • -1: määrittää videon jälkeisen mainoksen, joka näytetään sisällön lopussa.
 • 0: Määrittää videota edeltävän mainoksen, joka näytetään ennen sisällön toiston alkamista.
 • Mikä tahansa positiivinen kokonaisluku: määrittää videon aikana toistettavan mainoksen, joka toistetaan, kun sisältöä on toistettu millisekunteina määritetty aika. 

Esimerkki:

 • &videoad_start_delay=-1: Mainos toistetaan videon jälkeen.
 • &videoad_start_delay=15000: Mainos toistetaan 15 sekunnin kuluttua sisällön toiston aloittamisesta.

cust_age

(Kokonaisluku) Määrittää käyttäjän iän. Tarkkaa ikää tuetaan. Samoin tuetaan ikäryhmää, joka on määritetty osoitteessa com.google.ads.ima.api.Demographics.

Esimerkki:

 • &cust_age=1001: ikä 18–24
 • &cust_age=38: täsmälleen 38.

cust_gender

(Kokonaisluku) Määrittää käyttäjän sukupuolen niin kuin se on määritetty kohdassa com.google.ads.ima.api.Demographics.

Arvot:

 • 1 – mies
 • 2 – nainen

Esimerkki:

 • &cust_gender=1: mies 
 • &cust_gender=2: nainen.

host

(Merkkijono) Isännän tunnus, jota käytetään kolmisuuntaiseen tuoton jakamiseen.

Esimerkki: &host=ca-host-test – jakaa tuoton tämän isännän kanssa


h_ch

(Merkkijono) Plus-merkillä eroteltu luettelo merkkijonoista, jotka ilmaisevat isännän AdSense-kohdistuksen/raportoinnin kanavatunnukset.

Esimerkki: &h_ch=channel1+channel2+channel3 – ilmoittaa isännälle näistä lisäkanavista ja käyttää niitä kohdistukseen.


ht_id

(Luku) Tason tunnus, jonka avulla määritetään tulojen jakamisen taso julkaisijan ja isännän välillä.

Esimerkki: &ht_id=2 – tason 2 isäntä


hl

(Merkkijono) Kielikoodi, jota käytetään mainosten pyytämiseen kyseisellä kielellä. Tämä voi olla mikä tahansa ISO 639-1 (kaksikirjaiminen) tai ISO 639-2 (kolmikirjaiminen) koodi. Kelvollisten koodien luettelo.

Esimerkki:

 • &hl=en: englanti
 • &hl=es: espanja.

max_ad_duration

(Kokonaisluku) Ilmaisee videon enimmäiskeston, joka on palautettava millisekunteina. Oletusarvo on 100 sekuntia, jos muuta ei ole määritetty.

Esimerkki: &max_ad_duration=30000 – ei-ohitettavien mainosten enimmäiskesto on 30 sekuntia


min_ad_duration

(Kokonaisluku) Määrittää videon vähimmäiskeston, joka on palautettava millisekunteina. Oletusarvo on 0 sekuntia, jos arvoa ei ole määritetty.

Esimerkki:

 • &min_ad_duration=15000: Palautettujen ei-ohitettavien mainosten keston on oltava vähintään 15 sekuntia.
 • &min_ad_duration=0: Kestoa rajoittaa ainoastaan max_ad_duration-arvo. 

sdmax

(Kokonaisluku) Määrittää ohitettavien mainosten enimmäispituuden millisekunteina. Oletusarvo on rajoittamaton, jos arvoa ei ole määritetty.

Esimerkki: &sdmax=120000 – palautettujen ohitettavissa olevien mainosten kesto ei voi olla 2 minuuttia pidempi


overlay

(Kokonaisluku) Käytetään pyydetyn peittokoon rajoittamiseksi vain epälineaarisiin alimman kolmanneksen peittoihin. Oletusarvon mukaan rajoituksia ei määritetä.

Esimerkki:

 • &overlay=1: Vain alimman kolmanneksen peittokoot ovat sallittuja mainospyynnössä. Täyden paikan peittoja ei pyydetä.
 • &overlay=0: Oletusarvo, joka ei määritä mitään raja peittokoolle. Peittokoot tarjoavat mainoksia AdsRequest.nonLinearAdSlotWidth- ja adsRequest.nonLinearAdSlotHeight-toimintojen mukaan.

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?