Посетете Страницата Ви за AdSense, където можете да намерите персонализирана информация за профила си, която да Ви помогне да постигнете успех с AdSense.

AdSense за видео (AFV)

Параметри на маркерите за AdSense за видео за интерактивни медийни реклами

Продуктите AdSense за видео и AdSense за игри използват съвсем различна структура за маркиране в сравнение с AdSense за съдържание. Те изискват маркер за интерактивни медийни реклами (IMA) и извеждат реклами само когато са извикани с видеоплейър или приложение за стартиране на игри с възможност за интегриране с комплекта за разработване на софтуер за интерактивни медийни реклами на Google и/или съвместимост с VAST и VPAID (например с адаптера за интерактивни медийни реклами).

Обикновено можете да създадете такива маркери чрез генератора за маркери на AdSense за видео. По-долу ще намерите изчерпателен списък на различните критерии, които можете да зададете за рекламните маркери. Има само няколко задължителни критерии, за да може маркер за AdSense за видео да показва реклами, но можете да постигнете желаните от Вас реакции на рекламата, като добавите допълнителни параметри, като идентификатори на канали, минимална и максимална продължителност на рекламата, език и т.н.

Параметър на рекламния маркер за IMA Задължителен параметър
ad_type Да
client Да
description_url Да – трябва да бъде кодиран за URL адрес
channel Не – препоръчва се, ако е налице
adsafe Не – препоръчва се
videoad_start_delay Не – препоръчва се
hl Не – препоръчва се
max_ad_duration Не – препоръчва се
min_ad_duration Не – препоръчва се
sdmax Не – препоръчва се
adtest Не
cust_age Не
cust_gender Не
host Не
h_ch Не
overlay Не

Базов URL адрес

Следният URL адрес предоставя основата за всички параметри на заявката, описани по-долу:
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?

Задължителни параметри

ad_type
(Низ) Посочва желания тип реклама. Трябва да бъдат съединявани чрез използване на долна черта („_“).

Стойности

 • video: Всички видеореклами: равностойно на standardvideo_skippablevideo_bumpervideo.
 • skippablevideo: Само видеореклами с възможност за пропускане. Това може да изисква допълнителни разрешения от издателя за получаване на реклами с възможност за пропускане. 
 • bumpervideo: Позволява шестсекундни видеореклами без възможност за пропускане.
 • standardvideo: Само видеореклами без възможност за пропускане. 
 • image: Позволява графични реклами, които се побират в посоченото нелинейно каре. 
 • text: Позволява текстови реклами.

Примери

 • &ad_type=video_text_image
  • Позволява всички формати.
 • &ad_type=video_text
  • Позволява всеки видеоформат и текстови реклами.
 • &ad_type=standardvideo_image
  • Позволява само стандартни графични и видеореклами без възможност за пропускане.

client

(Низ) Идентификационният номер на уеб собствеността на издателя.

Пример: &client=ca-video-afvtest


description_url

(Низ) Пълен URL адрес на HTML страница, кодиран за URL адрес, който описва видеоклипа. Стойността description_url може да бъде създадена динамично чрез програмен език от страна на сървъра или ръчно с помощта на онлайн инструмент за кодиране във формат за URL адрес.

Пример: &description_url=http%3A%2F%2Fmyurl.com%2Fpage%3Fkey%3Dvalue%26key2%3Dvalue2


Пример за URL адрес

Следният пример е за URL адрес, съдържащ минимума от задължителни параметри. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-video- afvtest&ad_type=video&description_url=http%3A%2F%2Fmyurl.com%2Fpage%3Fkey%3Dvalu e%26key2%3Dvalue2

Заявява видеореклами за издателя, ca-video-afvtest, с URL адрес на описанието http:// myurl.com/page?key=value&key2=value2

Параметри по избор

channel

(Низ) Разделен с плюсове списък с канали, използван за насочване и отчитане в AdSense. Може да се вкарат до пет канала за всяка заявка за реклами.

Пример: &channel=mychannel+otherchannel+targetingchannel


adsafe

(Низ) Определя настройката, използвана за филтриране на показваните реклами. Стойността по подразбиране е „high“.

Стойности

 • high – (По подразбиране) Извежда реклами, подходящи за всички възрасти. Не извежда реклами, които са неподходящи за малолетни или със сексуално съдържание за пълнолетни.
 • medium – Извежда и подходящи за всички възрасти, и неподходящи за малолетни реклами (като например реклами за хазарт или лекарства, отпускани с рецепта). Не извежда реклами със сексуално съдържание за пълнолетни. 

Пример: &adsafe=high


adtest

(Низ) Посочва дали това е тестово внедряване . Възможните стойности са „on“ или „off“. Ако е зададено „on“, импресиите и кликванията няма да бъдат записвани в профила в AdSense за видео. Този параметър ТРЯБВА да бъде използван по време на тестване. Ако не бъде зададена, стойността по подразбиране е „off“.

Стойности

 • off – (По подразбиране) Всички реклами се таксуват нормално. Това е настройката, която трябва да се използва за продуциране. 
 • on – Тази настройка гарантира, че за никакви реклами не се регистрират импресии или кликвания за използване по време на тестването.

Пример: &adtest=on


videoad_start_delay

(Цяло число) Броят милисекунди след началото на видеоклипа, когато рекламата ще бъде възпроизведена. Настройката по подразбиране е по средата на видеоклипа – по-конкретно „1“.

Стойности:

 • -1 – Посочва реклама след видеоклипа, която ще бъде показана в края на съдържанието.
 • 0 – Посочва реклама преди видеоклипа, която ще бъде показана, преди да започне възпроизвеждането на съдържанието.
 • Всяко положително цяло число – Посочва реклама по средата на видеоклипа, която ще стартира след този брой милисекунди от началото на възпроизвеждане на съдържанието. 

Пример:

 • &videoad_start_delay=-1 – След видеоклипа.
 • &videoad_start_delay=15000 – Рекламата ще стартира 15 секунди след началото на съдържанието.

cust_age

(Цяло число) Посочва възрастта на потребителя. Поддържа се както точна възраст, така и възрастова група, определена в com.google.ads.ima.api.Demographics.

Пример:

 • &cust_age=1001 – Възраст от 18 до 24 г.
 • &cust_age=38 – Точно 38 г.

cust_gender

(Цяло число) Посочва пола на потребителя, както е определен в com.google.ads.ima.api.Demographics.

Стойности:

 • 1 – Мъж.
 • 2 – Жена.

Пример:

 • &cust_gender=1 – Мъж. 
 • &cust_gender=2 – Жена.

host

(Низ) Идентификационен номер на хост, който ще се използва за три начина за споделяне на приходите.

Пример: &host=ca-host-test – Разпределя приходите с този хост.


h_ch

(Низ) Разделен с плюсове списък с низове, представляващ идентификационни номера на канали за насочване/отчитане в AdSense за хоста.

Пример: &h_ch=channel1+channel2+channel3 – Отчита и насочва тези допълнителни канали за хоста.


ht_id

(Номер) Идентификационен номер на ниво, използван за посочване на нивото на споделяне на приходите между издателя и хоста.

Пример: &ht_id=2 – Хост от ниво 2.


hl

(Низ) Езиков код, използван за заявка на реклами на този език. Това може да бъде всеки код по ISO 639-1 (двубуквен) или ISO 639-2 (трибуквен). Списък с валидните кодове.

Пример:

 • &hl=bg – Български.
 • &hl=es – Испански.

max_ad_duration

(Цяло число) Посочва максималната продължителност на видеоклипа, която трябва да бъде изведена в милисекунди. Ако не бъде зададена, стойността по подразбиране е 100 секунди.

Пример: &max_ad_duration=30000 – Максималната продължителност на всяка реклама без възможност за пропускане ще бъде 30 секунди.


min_ad_duration

(Цяло число) Посочва минималната продължителност на видеоклипа, която трябва да бъде изведена в милисекунди. Ако не бъде зададена, стойността по подразбиране е 0 секунди.

Пример:

 • &min_ad_duration=15000 – Продължителността на изведената реклама без възможност за пропускане трябва да бъде 15 секунди или повече.
 • &min_ad_duration=0 – Продължителността ще бъде ограничена само от стойността max_ad_duration. 

sdmax

(Цяло число) Посочва максималната продължителност на видеоклипа за реклами с възможност за пропускане в милисекунди. Ако не бъде зададена, стойността по подразбиране е неограничена.

Пример: &sdmax=120000 – Продължителността на изведената реклама с възможност за пропускане не може да надвишава 2 минути.


overlay

(Цяло число) Използва се за ограничаване на заявения размер на наслагване само до нелинейни наслагвания в долната третина. По подразбиране няма да бъде зададено никакво ограничение.

Пример:

 • &overlay=1 – Само размерите за наслагване в долната третина отговарят на условията в заявката за реклама. Наслагвания в цяло каре няма да бъдат заявявани.
 • &overlay=0 – Стойност по подразбиране, която не задава никакво ограничение за размерите на наслагване. Те ще се показват въз основа на AdsRequest.nonLinearAdSlotWidth и adsRequest.nonLinearAdSlotHeight.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
157
false
false