การชำระเงิน

กระบวนการยืนยันหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN)

Google จะตรวจสอบยืนยันข้อมูลภาษีของผู้เผยแพร่โฆษณากับ Internal Revenue Service (IRS) ของสหรัฐอเมริกาอยู่เป็นระยะๆ ในระหว่างการตรวจสอบนี้ IRS อาจแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลภาษีในบัญชีของคุณนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ในกรณีนี้ เราจะระงับการชำระเงินของคุณจนกว่าคุณจะส่งข้อมูลภาษีใหม่ โปรดทราบว่า นี่เป็นขั้นตอนการป้องกันเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินการทางกฎหมายจาก IRS

สาเหตุที่อาจทำให้ข้อมูลภาษีของคุณถูกระบุว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบันมีดังนี้

  • ไม่มี TIN หรือ TIN ไม่ใช่ตัวเลข 9 หลัก
  • TIN ที่ป้อนไม่มีอยู่ในขณะนี้
  • TIN และชื่อไม่ตรงกับบันทึกของ IRS
  • คำขอจับคู่ TIN ไม่ถูกต้อง

หากเราระงับบัญชีของคุณด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังกล่าว โปรดส่งข้อมูลภาษีของคุณอีกครั้งเพื่อยกเลิกการระงับ การชำระเงินของคุณจะถูกระงับจนกว่าคุณจะส่งข้อมูลภาษีของคุณใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยัน TIN โปรดไปที่เว็บไซต์ของ IRS

ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว Google จึงไม่สามารถแก้ไขหรือป้อนข้อมูลภาษีให้แก่ผู้เผยแพร่โฆษณา หรือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลภาษีที่มีอยู่ได้ หากบัญชีของคุณถูกระงับมากกว่า 1 ครั้งเนื่องจากมีปัญหาการจับคู่ TIN โปรดติดต่อ IRS เพื่อหาวิธีแก้ปัญหานี้ในอนาคต

หากเราทำเครื่องหมายบัญชีของคุณในระหว่างการยืนยัน TIN เนื่องจากชื่อไม่ตรงกันและคุณยื่นข้อมูลในฐานะ LLC ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ยกเว้น โปรดดูวิธีส่งข้อมูลภาษีสำหรับ LLCข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว