Kênh

Xem báo cáo cho kênh URL

Khi bạn đã tạo kênh URL để theo dõi hiệu suất của trang hoặc tên miền cụ thể, điều quan trọng là biết cách xem báo cáo kênh URL.

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense.
  2. Nhấp vào Báo cáo.
  3. Trong thanh bên trong mục "Tất cả báo cáo", hãy nhấp vào Kênh URL.
  4. Nhấp vào một kênh URL trong bảng để xem số liệu thống kê chi tiết hơn.
  5. Bạn cũng có thể thêm thứ nguyên để phân đoạn dữ liệu kênh của mình.
    Bạn cũng có thể kết hợp báo cáo kênh URL với thứ nguyên quốc gia. Dữ liệu có sẵn cho kết hợp này từ ngày 9 tháng 3 năm 2013 trở đi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?