Cho phép và chặn quảng cáo

Danh mục quảng cáo chung

Bạn có thể chặn quảng cáo từ các danh mục chung như Trang phục, Internet, Bất động sản và Xe cộ. Chặn danh mục chung khả dụng cho quảng cáo bằng một nhóm ngôn ngữ giới hạn, bất kể ngôn ngữ của trang web là gì.

Hệ thống của chúng tôi sẽ tự động phân loại quảng cáo và chúng tôi không dựa vào phân loại do nhà quảng cáo cung cấp. Công nghệ của chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng để lọc quảng cáo từ các danh mục ở trên; tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng công nghệ này sẽ chặn mọi quảng cáo có liên quan. Nếu bạn thấy rằng quảng cáo không mong muốn đã được hiển thị, vui lòng chặn quảng cáo đó theo URL hoặc theo nhà quảng cáo sử dụng Trung tâm xem xét quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?