ਸੂਚਨਾ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ AdSense ਪੰਨਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ AdSense ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Privacy and security

ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ "site:" ਖੋਜ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

Google Search ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ "site:" ਖੋਜ ਓਪਰੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ Google ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ (i) Google ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ (ii) Google ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ

 1. Google Search ਖੋਲ੍ਹੋ।
 2. Google Search ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਅਤੇ Google Search ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ:
  • site:publisher_site.com
  • "publisher_site.com" ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।
 3. ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ SafeSearch ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰੋ 'ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ SafeSearch ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

 1. Google ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ Google ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ-ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:
  • ਬਾਲਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ:
   • site:publisher_site.com sex
   • site:publisher_site.com erotic
   • site:publisher_site.com escort
  • ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਫ਼ਾਈਲ ਸਾਂਝਾਕਰਨ):
   • site:publisher_site.com dvdrip
   • site:publisher_site.com streaming
   • site:publisher_site.com watch free
  • ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ:
   • site:publisher_site.com tobacco
   • site:publisher_site.com rifle
   • site:publisher_site.com heroin
  • ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ:
   • site:publisher_site.com poker
   • site:publisher_site.com blackjack
   • site:publisher_site.com texas hold'em
 2. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ Google Image Search ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਗ ਸਮੱਗਰੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਏ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖੋਜ ਬਾਕਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਿੱਤਰ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਵਰਜਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, Google ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ Google ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।

ਕੀ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੀ?

ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਖੋਜੋ
ਖੋਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ
ਖੋਜ ਬੰਦ ਕਰੋ
Google ਐਪਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ