หน่วยลิงก์

หน่วยลิงก์จะแสดงรายการหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบนไซต์ของคุณ และเมื่อผู้ใช้คลิกหนึ่งในหัวข้อเหล่านั้น พวกเขาก็จะถูกนำไปยังหน้าโฆษณาของ Google ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว และแม้ว่าคุณจะไม่ได้รับรายได้ใดๆ จากการคลิกที่หัวข้อเหล่านั้น แต่คุณจะได้รับการชำระเงินจากการที่ผู้ใช้คลิกโฆษณาใดๆ ก็ตามที่อยู่ในหน้าโฆษณาดังกล่าว

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร