Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Người dùng chuẩn

Mức thấp nhất trong quyền truy cập tài khoản có thể được chỉ định cho người dùng AdSense. Người dùng chuẩn:

  • Có thể xem, chỉnh sửa và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản.
  • Không thể xem danh sách người dùng có quyền truy cập vào tài khoản.
  • Không thể cung cấp quyền truy cập hoặc thay đổi cấp truy cập của người dùng khác.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính