Người dùng chuẩn

Mức thấp nhất trong quyền truy cập tài khoản có thể được chỉ định cho người dùng AdSense. Người dùng chuẩn:

  • Có thể xem, chỉnh sửa và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản.
  • Không thể xem danh sách người dùng có quyền truy cập vào tài khoản.
  • Không thể cung cấp quyền truy cập hoặc thay đổi cấp truy cập của người dùng khác.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố