Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Người dùng chuẩn

Mức thấp nhất trong quyền truy cập tài khoản có thể được chỉ định cho người dùng AdSense. Người dùng chuẩn:

  • Có thể xem, chỉnh sửa và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản.
  • Không thể xem danh sách người dùng có quyền truy cập vào tài khoản.
  • Không thể cung cấp quyền truy cập hoặc thay đổi cấp truy cập của người dùng khác.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
157