ผู้ใช้มาตรฐาน

สิทธิ์การเข้าถึงบัญชีระดับต่ำสุดที่สามารถกำหนดให้กับผู้ใช้ AdSense ผู้ใช้มาตรฐาน:

  • สามารถดู แก้ไข และจัดการได้ทุกส่วนของบัญชี
  • ไม่สามารถดูรายชื่อผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีได้
  • ไม่สามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงบัญชี หรือเปลี่ยนแปลงระดับการเข้าถึงของผู้ใช้อื่นได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร