Standardbruker

Det laveste nivået av kontotilgang som kan tilordnes en AdSense-bruker. Standardbrukere:

  • kan se, redigere og administrere alle deler av en konto.
  • kan ikke se listen over brukere som har tilgang til en konto.
  • kan ikke gi kontotilgang eller endre en annen brukers tilgangsnivå.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt