โฆษณาแบบข้อความ

โดยทั่วไป โฆษณาแบบข้อความจะประกอบด้วยชื่อซึ่งเป็นลิงก์ที่คลิกไปยังหน้าเว็บได้ ข้อความหนึ่งหรือสองบรรทัด และที่อยู่เว็บไซต์ซึ่งแสดงเป็นสีเขียว ในบางครั้ง โฆษณาแบบข้อความอาจเรียกว่า "ลิงก์ผู้สนับสนุน" เนื่องจากมีชื่อที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่โฆษณา โฆษณาเหล่านี้สามารถปรากฏในหน้าผลการค้นหาของ Google และทั่วทั้งเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google โฆษณาแบบข้อความอาจมีลักษณะแตกต่างออกไปเล็กน้อยบนเครือข่ายดิสเพลย์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร