Текстуални огласи

Текстуални оглас обично садржи наслов који је такође линк на који може да се кликне и који води ка веб-страници, као и један или два реда текста и адресу веб-сајта написану зеленом бојом. Текстуални огласи се понекад називају „спонзорисаним линковима“ зато што наслов води ка веб-сајту који се оглашава. Ови огласи се могу приказати на страницама резултата Google претраге и широм Google мреже мултимедијалног оглашавања. Текстуални огласи могу да изгледају нешто другачије на Мрежи мултимедијалног оглашавања.

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?