การแจ้งเตือน

โปรดอย่าลืมไปที่หน้า AdSense ของคุณ ซึ่งมีข้อมูลที่ปรับให้เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณเพื่อช่วยให้ประสบความสำเร็จจากการใช้ AdSense

รหัสผู้เผยแพร่โฆษณา

รหัสผู้เผยแพร่โฆษณาเป็นรหัสเฉพาะที่ใช้สำหรับบัญชีของคุณ เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยให้กับบัญชีของคุณและทำให้เราสามารถหารายละเอียดเฉพาะบัญชีได้โดยง่าย คุณอาจต้องแจ้งรหัสนี้เมื่อติดต่อกับ Google

หากคุณกำลังหารหัสผู้เผยแพร่โฆษณาของตัวเอง เรียนรู้วิธีหารหัสผู้เผยแพร่โฆษณาของคุณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
หน้า AdSense ของคุณ

เราขอแนะนำหน้า AdSense ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ รวมถึงโอกาสใหม่ๆ ในบัญชี เพื่อช่วยให้คุณใช้ AdSense นำไปสู่ความสำเร็จ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
6215362263540572724