รหัสผู้เผยแพร่โฆษณา

รหัสผู้เผยแพร่โฆษณาเป็นรหัสเฉพาะที่ใช้สำหรับบัญชีของคุณ เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยให้กับบัญชีของคุณและทำให้เราสามารถหารายละเอียดเฉพาะบัญชีได้โดยง่าย คุณอาจต้องแจ้งรหัสนี้เมื่อติดต่อกับ Google

หากคุณกำลังหารหัสผู้เผยแพร่โฆษณาของตัวเอง เรียนรู้วิธีหารหัสผู้เผยแพร่โฆษณาของคุณ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร