ID izdavača

ID izdavača jedinstvena je oznaka vašeg računa. Da biste zaštitili sigurnost računa te nam omogućili lakše pronalaženje podataka o računu, možda ćete morati poslati taj ID prilikom komunikacije s Googleom.

Tražite svoj ID izdavača? Saznajte kako pronaći svoj ID izdavača.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?