Quảng cáo trống

Quảng cáo trống hòa lẫn với nền trang web của bạn. Người dùng không thể thấy quảng cáo trống, do đó, trải nghiệm người dùng không bị ảnh hưởng, nhưng vì không có gì để nhấp vào nên bạn cũng sẽ không tạo bất kỳ doanh thu nào.

Vui lòng lưu ý rằng quảng cáo trống chiếm dung lượng như quảng cáo trực tiếp. Ví dụ: giả sử bạn đã đặt mã quảng cáo cho hình chữ nhật trung bình có kích thước 300x250 giữa hai đoạn văn trên trang. Cho đến khi quảng cáo trực tiếp bắt đầu xuất hiện, sẽ có không gian trống 300x250 giữa hai đoạn văn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố