HTML огласи

HTML огласи су интерактивни, прилагођени мини сајтови који могу да се приказују као Google огласи на сајтовима који користе AdSense за садржај. HTML огласи су једна врста мултимедијалних огласа.

Ево неколико важних напомена о HTML огласима:

  • Величине: HTML огласи могу да се приказују у истим величинама огласа које подржавају сликовни огласи. Да би се HTML огласи приказали у некој од огласних јединица, мораћете да користите једну од ових величина огласа и да омогућите мултимедијалне огласе за ту огласну јединицу.

  • Извештавање: Броји се клик за сваки остварени клик који корисника доведе на сајт оглашавача. У зависности од примене оглашавача, то може да буде клик на логотип или одговарајући URL.
Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?