Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thuộc tính chính

Thuộc tính chính của bạn là thuộc tính mà bạn không cần phải thêm bất kỳ mã nào để bật báo cáo AdSense-Analytics được tích hợp. Các trang web trên thuộc tính chính của bạn chỉ cần có mã quảng cáo AdSense để hiển thị quảng cáo và mã theo dõi Analytics để bật báo cáo được tích hợp. Các trang web trên những thuộc tính khác cần mã AdSense, mã theo dõi Analytics và mã AdSense Analytics (ASAC) để bật báo cáo được tích hợp.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính