Thuộc tính chính

Thuộc tính chính của bạn là thuộc tính mà bạn không cần phải thêm bất kỳ mã nào để bật báo cáo AdSense-Analytics được tích hợp. Các trang web trên thuộc tính chính của bạn chỉ cần có mã quảng cáo AdSense để hiển thị quảng cáo và mã theo dõi Analytics để bật báo cáo được tích hợp. Các trang web trên những thuộc tính khác cần mã AdSense, mã theo dõi Analytics và mã AdSense Analytics (ASAC) để bật báo cáo được tích hợp.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố