การจัดการผู้ใช้

เปลี่ยนระดับการเข้าถึงของผู้ใช้

หมายเหตุ: หากคุณมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบ คุณจะเปลี่ยนระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ได้ทุกเมื่อ แม้ว่าสถานะของผู้ใช้จะเป็น "รอดำเนินการ"

วิธีเปลี่ยนการเข้าถึงบัญชี

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
  2. คลิกบัญชี
  3. คลิกการเข้าถึงและการให้สิทธิ์ แล้วคลิกการจัดการผู้ใช้
  4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนระดับการเข้าถึงของผู้ใช้
    • เลือกช่องสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบเพื่อเพิ่มระดับการเข้าถึงเป็น "ผู้ดูแลระบบ"
    • ยกเลิกการเลือกช่องสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบเพื่อลดระดับการเข้าถึงเป็น "มาตรฐาน"
    ผู้ใช้จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร