Chuyển đổi

Khi một người nhấp vào quảng cáo hoàn tất một hành động có giá trị trên trang web của nhà quảng cáo, chẳng hạn như mua sản phẩm nào đó hoặc yêu cầu thêm thông tin.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?