Управљање корисницима

Управљање приступом корисника налогу

Налог можете да делите са другим особама, као што су пословни партнери, запослени, пријатељи и породица, као и да им доделите један од два доступна нивоа приступа. Корисници који имају приступ налогу могу да вам помажу у управљању налогом и другим корисницима, у зависности од нивоа приступа који им доделите. У сваком тренутку можете и да уклоните право приступа.

Нивои приступа корисника

Ово су два нивоа приступа које можете да доделите, редоследом од најнижег до највишег:

Стандардни корисник

  • Може да прегледа и мења све делове налога, као и да управља њима.
  • Не може да види листу корисника који имају приступ налогу.
  • Не може да види страницу „Управљање корисницима“ која приказује кориснике који имају приступ налогу
  • Не може да одобрава приступ налогу нити да мења ниво приступа другог корисника.

Администратор

  • Може да прегледа и мења све делове налога, као и да управља њима.
  • Могу да виде листу корисника који имају приступ налогу.
  • Може да одобрава приступ налогу или мења ниво приступа другог корисника.
Имајте на уму да сваки AdSense налог може да има неограничен број стандардних корисника и администратора, али два AdSense налога не могу да се спајају нити комбинују.
За производе у програму AdSense одговоран је искључиво власник налога, па администратори треба да буду опрезни када корисницима додељују приступ налогу. Сви корисници додати на налог морају да се придржавају смерница програма AdSense.
Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?