Zarządzanie użytkownikami

Zarządzanie dostępem użytkowników do konta

Możesz udostępniać swoje konto innym osobom, np. partnerom biznesowym, pracownikom, znajomym czy rodzinie, i nadawać im jeden z dwóch poziomów dostępu. Użytkownicy z dostępem do konta mogą pomóc Ci w jego prowadzeniu i zarządzać innymi użytkownikami, w zależności od poziomu dostępu, który chcesz im nadać. Oczywiście w każdej chwili możesz odebrać im dostęp.

Poziomy dostępu użytkowników

Oto dwa poziomy dostępu, które możesz przyznawać, uszeregowane od najniższego do najwyższego:

Standardowe

  • Może wyświetlać i edytować dowolną część konta oraz nią zarządzać.
  • Nie widzi listy użytkowników, którzy mają dostęp do konta.
  • Nie widzi strony „Zarządzanie użytkownikami”, na której wyświetlani są użytkownicy mający dostęp do konta.
  • Nie może przyznać dostępu do konta innemu użytkownikowi ani zmienić jego poziomu dostępu.

Administrator

  • Może wyświetlać i edytować dowolną część konta oraz nią zarządzać.
  • Widzi listę użytkowników mających dostęp do konta.
  • Może przyznać dostęp do konta innej osobie i zmienić jej poziom dostępu.
Uwaga: każde konto AdSense może mieć nieograniczoną liczbę zwykłych użytkowników i administratorów, ale nie da się scalić ani połączyć ze sobą dwóch kont AdSense.
Właściciel konta odpowiada za wszystkie usługi dostępne w ramach programu AdSense, a administratorzy powinni rozważnie zarządzać dostępem użytkowników do konta. Wszyscy użytkownicy dodani do konta muszą przestrzegać zasad programu AdSense.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem