Zarządzanie użytkownikami

Zarządzaj dostępem użytkowników do konta

Możesz udostępniać swoje konto innym osobom, takim jak partnerzy biznesowi, pracownicy, znajomi oraz rodzina, i nadać im jeden z dwóch poziomów dostępu. Użytkownicy z dostępem do konta mogą pomóc Ci w jego prowadzeniu i zarządzać innymi użytkownikami, w zależności od poziomu dostępu, który chcesz im nadać. Oczywiście w każdej chwili możesz odebrać im dostęp.

Poziomy dostępu użytkowników

Oto dwa poziomy dostępu, jakie możesz przyznawać, uszeregowane od najniższego do najwyższego:

Zwykły użytkownik

  • Może wyświetlać i edytować dowolną część konta oraz zarządzać nią.
  • Nie widzi listy użytkowników, którzy mają dostęp do konta.
  • Nie widzi strony „Zarządzanie użytkownikami”, na której wyświetlani są użytkownicy mający dostęp do konta.
  • Nie może przyznać dostępu do konta innemu użytkownikowi ani zmienić jego poziomu dostępu.

Administrator

  • Może wyświetlać i edytować dowolną część konta oraz zarządzać nią.
  • Widzi listę użytkowników mających dostęp do konta.
  • Może przyznać dostęp do konta innej osobie i zmienić jej poziom dostępu.
Pamiętaj, że każde konto AdSense może mieć nieograniczoną liczbę użytkowników i administratorów, ale nie da się scalić ani połączyć ze sobą dwóch kont AdSense.
Właściciel konta AdSense jest jedyną osobą odpowiedzialną za wszystkie jego elementy i ustawienia, a administratorzy powinni ostrożnie przydzielać użytkownikom prawo dostępu do konta. Wszyscy użytkownicy dodani do konta muszą przestrzegać zasad programu AdSense.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?