Trang web đối tác lưu trữ

Đối tác lưu trữ cho phép bạn kiếm tiền từ nội dung mà bạn tạo trên trang web của họ bằng cách liên kết nội dung với tài khoản AdSense của bạn. Nếu bạn đã liên kết với đối tác lưu trữ AdSense, bạn sẽ thấy tên của họ được liệt kê trên trang Truy cập bên thứ ba trong tài khoản của bạn, trong phần "Truy cập và ủy quyền", bên dưới "Cài đặt".

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố