Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Trang web đối tác lưu trữ

Đối tác lưu trữ cho phép bạn kiếm tiền từ nội dung mà bạn tạo trên trang web của họ bằng cách liên kết nội dung đó với tài khoản AdSense của bạn. Nếu đang liên kết với một đối tác lưu trữ của AdSense, bạn sẽ thấy tên của họ được liệt kê trên trang "Bên thứ ba" trong tài khoản của bạn. Tìm hiểu thêm về cách quản lý quyền truy cập của bên thứ ba vào tài khoản AdSense của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính