Web-lokacija partnera za hosting

Partneri za hosting omogućuju ostvarivanje zarade od sadržaja koji ste izradili na njihovim web-lokacijama povezivanjem s vašim AdSense računom. Ako ste povezani s AdSense partnerom za hosting, ime partnera prikazat će se na stranici Pristup treće strane na vašem računu u odjeljku "Pristup i autorizacija", pod stavkom "Postavke".

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?