Веб-сајт који се не хостује код партнера за хостовање

Веб-сајт хостован на домену који не припада AdSense партнеру за хостовање. Сајтови који се не хостују код партнера обухватају сваки домен који сте сами регистровали.

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?