การชำระเงิน

ส่งข้อมูลภาษีของคุณให้กับ Google

Google อาจต้องขอให้คุณส่งข้อมูลเกี่ยวกับภาษีมาให้เรา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของคุณ หากต้องแสดงข้อมูลภาษีต่อ Google คุณก็ทำได้ภายในบัญชี AdSense และมีผู้เผยแพร่โฆษณาเพียงบางรายเท่านั้นที่ต้องแจ้งข้อมูลภาษี

หมายเหตุ: โปรดส่งข้อมูลภาษีก่อนวันที่ 20 ของเดือนเพื่อให้ได้รับการชำระเงินในเดือนเดียวกัน

วิธีส่งข้อมูลภาษี

  1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdSense
  2. คลิกการชำระเงิน
  3. คลิกจัดการการตั้งค่า
  4. คลิกแก้ไข แก้ไข ข้าง "ข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกา"
  5. คลิกอัปเดตข้อมูลภาษี
  6. ในหน้านี้ คุณจะพบกับคู่มือซึ่งจะช่วยเลือกแบบฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับกรณีภาษีของคุณ คุณส่งทุกแบบฟอร์มที่มีในแบบออนไลน์ได้ และเรายังชี้แจงขั้นตอนการส่งแบบฟอร์มอื่นๆ ในแบบออฟไลน์ไว้ด้วย
    หากเปลี่ยนที่อยู่ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้เปลี่ยนมาใช้ที่อยู่เดียวกันซึ่งอัปเดตแล้วทั้งในส่วน "ที่อยู่ถาวร" และ "ที่อยู่ตามกฎหมาย" เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะส่งแบบฟอร์มไปให้คุณตามที่อยู่ที่ถูกต้อง สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาในสหรัฐอเมริกา คุณต้องส่งแบบฟอร์ม W-9 อีกครั้งให้มีที่อยู่ตามกฎหมายซึ่งอัปเดตแล้ว

บันทึก

การเปลี่ยนชื่อของคุณ

ชื่อในโปรไฟล์การชำระเงินไม่ได้ลิงก์กับฟอร์มภาษี หากคุณเปลี่ยนชื่อ คุณจะต้องอัปเดตทั้งข้อมูลโปรไฟล์การชำระเงินและข้อมูลภาษี

การชำระเงิน

หากการชำระเงินถูกระงับเนื่องจากคุณต้องป้อนข้อมูลภาษี แต่คุณส่งข้อมูลภาษีหลังจากวันที่ 20 ของเดือน คุณจะไม่มีสิทธิ์รับการชำระเงินในรอบการชำระเงินของเดือนนั้น หากส่งข้อมูลภาษีหลังวันที่ 20 รายได้ของคุณจะนำไปทบยอดกับเดือนถัดไป และคุณจะได้รับการชำระเงินในรอบการชำระเงินถัดไป

ลำดับเวลาการชำระเงินของเรากำหนดให้ออกการชำระเงินระหว่างวันที่ 21 ถึง 26 ของเดือนตราบเท่าที่คุณมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การชำระเงิน และระบบจะยกเลิกการระงับทั้งหมดภายในวันที่ 20 ของเดือน

เราขอแนะนำให้ผู้เผยแพร่โฆษณาทุกคนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภาษีของตนอยู่เสมอ Google ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการยืนยันและอัปเดตข้อมูลภาษีของผู้เผยแพร่โฆษณา หากต้องการข้อมูลแบบเจาะจงเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดไปที่เว็บไซต์ IRS
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร