Betalingen

Uw belastinggegevens indienen bij Google

Afhankelijk van uw locatie is Google mogelijk verplicht belastinggegevens van u te verzamelen. Als u uw belastinggegevens aan Google moet verstrekken, kunt u dit doen vanuit uw AdSense-account. Niet alle uitgevers zijn verplicht hun belastinggegevens op te geven.

Opmerking: Zorg ervoor dat u uw belastinggegevens vóór de 20e indient als u in dezelfde maand een betaling wilt ontvangen.

Uw belastinggegevens indienen

  1. Log in op uw AdSense-account.
  2. Klik op Betalingen.
  3. Klik op Instellingen beheren.
  4. Klik naast 'Belastinggegevens Verenigde Staten' op 'Bewerken' Bewerken.
  5. Klik op Belastinggegevens updaten.
  6. Op deze pagina vindt u een handleiding waarmee u het juiste formulier voor uw belastingsituatie kunt selecteren. Alle formulieren kunnen online worden verzonden. Daarnaast vindt u hier instructies voor het offline indienen van eventuele andere formulieren.
    Als u van adres bent veranderd, zorgt u ervoor dat uw geüpdatete permanente adres hetzelfde is in beide secties: 'Permanent verblijfsadres' en 'Officieel adres'. Hierdoor worden uw formulieren op de juiste locatie bezorgd. Voor Amerikaanse uitgevers geldt dat ze hun W-9-formulier opnieuw moeten indienen met hun geüpdatete officiële adres.

Opmerkingen

Uw naam wijzigen

De naam in uw betalingsprofiel is niet gekoppeld aan uw belastingformulieren. Als uw naam verandert, moet u, naast uw betalingsprofielgegevens, ook uw belastinggegevens updaten.

Betalingen

Als uw betalingen zijn uitgesteld omdat u belastinggegevens moet opgeven, en u uw belastinggegevens na de 20e van de maand opgeeft, ontvangt u gedurende de betalingscyclus van die maand geen betaling. Als u uw belastinggegevens na de 20e van de maand opgeeft, worden uw inkomsten overgedragen naar de volgende maand en ontvangt u een betaling tijdens de volgende betalingscyclus.

Op basis van onze betalingstermijn worden betalingen tussen de 21e en de 26e verzonden, op voorwaarde dat u de betalingsdrempel heeft bereikt en alle inhoudingen vóór de 20e zijn verwijderd.

We raden alle uitgevers aan regelmatig te controleren of hun belastinggegevens correct zijn. Google is niet verantwoordelijk voor het bevestigen of updaten van de belastinggegevens van uitgevers. Bezoek de website van de Amerikaanse belastingdienst (IRS) voor specifieke informatie over de belastingwetgeving in de VS.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen