Zarządzanie witrynami

Błędy robota indeksującego AdSense

Zadbaj o to, by Twoją witrynę można było indeksować, i zwiększ przychody z treści. Aby zoptymalizować witrynę pod kątem indeksowania, weź pod uwagę wszystkie poniższe kwestie, które mogą wpływać na indeksowanie. Dowiedz się więcej o robotach indeksujących AdSense.

Przyznawanie robotom indeksującym Google praw dostępu w pliku robots.txt

Jeśli chcesz, żebyśmy mogli indeksować Twoje witryny, przyznaj robotom indeksującym Google prawa dostępu. Aby to zrobić, włącz dostęp dla robotów indeksujących Google w pliku robots.txt. Instrukcje znajdziesz w artykule: Umożliwianie dostępu robotowi w pliku robots.txt.

Umożliwianie dostępu do treści wymagających logowania

Jeśli masz treści chronione hasłem, skonfiguruj login dla robota. Jeśli tego nie zrobisz, roboty indeksujące zostaną przekierowane na stronę logowania, co może prowadzić do naruszenia zasad typu „Brak treści” albo wystąpienia błędu 401 (Brak autoryzacji) lub 407 (Wymagane uwierzytelnianie proxy). W takim przypadku indeksowanie witryny się nie powiedzie.

Nie znaleziono strony docelowej

Jeśli adres URL przesłany do Google wskazuje w witrynie stronę, która nie istnieje (albo już nie istnieje) lub powoduje wystąpienie błędu 404 („Nie znaleziono strony”), roboty Google nie zindeksują Twoich treści.

Zastępowanie adresów URL

Jeśli zastąpisz URL strony w tagach reklamy, roboty indeksujące Google nie będą mogły pobrać treści strony, która przesłała żądanie reklamy, zwłaszcza gdy nowy URL jest nieprawidłowy. URL strony wysyłany do Google w żądaniu reklamy powinien odpowiadać faktycznemu adresowi URL strony, na której zarabiasz, by zapewnić Google odpowiednie informacje kontekstowe.

Problemy z wyświetlaniem nazw

Jeśli serwery nazw Twojej domeny lub subdomeny nie kierują naszych robotów indeksujących do Twoich treści w odpowiedni sposób lub mają ograniczenia dotyczące źródeł żądań, roboty mogą nie znaleźć Twoich treści.

Implementacja przekierowań

Jeśli Twoja witryna stosuje przekierowania, istnieje ryzyko, że nasz robot indeksujący może napotkać problemy. Jeśli na przykład masz wiele przekierowań i przekierowania pośrednie się nie powiodą lub jeśli ważne parametry (np. pliki cookie) zostaną pominięte w czasie przekierowania, jakość indeksowania się pogorszy. Postaraj się ograniczyć liczbę przekierowań na stronach zawierających kod reklamy i upewnij się, że wszystkie przekierowania są poprawnie zaimplementowane.

Problemy z hostingiem

Czasami gdy roboty indeksujące Google próbują uzyskać dostęp do treści witryny, serwery witryny nie odpowiadają na czas. Zdarza się to, gdy serwery nie działają, są wolne lub przeciążone dużą liczbą żądań. Zalecamy hostowanie witryny na niezawodnym serwerze lub u wiarygodnego dostawcy usług.

Ograniczenia geograficzne, sieciowe i związane z adresami IP

Niektóre witryny nakładają ograniczenia związane z obszarami geograficznymi lub numerami IP, z których można uzyskać dostęp do treści, albo przechowują treści w sieciach z ograniczonym dostępem lub zakresem numerów IP (np. 127.0.0.1). Jeśli z tego powodu roboty indeksujące nie mają dostępu do Twoich stron, usuń ograniczenia lub udostępnij treści publicznie, by umożliwić indeksowanie Twoich adresów URL.

Świeżo opublikowane treści

Po opublikowaniu nowej strony możesz od razu wysyłać żądania reklam, nawet jeśli roboty indeksujące jeszcze nie indeksowały treści. Witryny, w których często pojawiają się nowe treści, to na przykład strony zawierające treści użytkowników, artykuły z wiadomościami, duży asortyment produktów lub informacje o pogodzie. W takich przypadkach indeksowanie treści następuje zwykle w ciągu kilku minut po przesłaniu żądania reklamy dotyczącego nowego adresu URL. Jednak w ciągu tych pierwszych kilku minut przed indeksowaniem możesz zaobserwować niewielką liczbę reklam.

Witryny spersonalizowane (przy użyciu parametrów adresu URL lub dynamicznie generowanych ścieżek adresów URL)

Niektóre witryny zawierają w adresach URL dodatkowe parametry, które określają zalogowanego użytkownika (np. identyfikator sesji), lub inne informacje unikalne dla każdej wizyty. W takim przypadku roboty indeksujące Google mogą traktować URL jako nową stronę, nawet jeśli treść jest taka sama. Może to spowodować kilka minut opóźnienia między pierwszym żądaniem reklamy na stronie a indeksowaniem strony, a także wzrost obciążenia serwera spowodowany przez roboty. Jeśli zawartość strony się nie zmienia, rozważ usunięcie parametrów z adresu URL i przechowywanie tych informacji w inny sposób. Prosta struktura adresu URL ułatwia indeksowanie witryny.

Korzystanie z danych POST

Jeśli Twoja witryna wysyła dane POST razem z adresami URL (na przykład przekazując dane formularzy za pomocą żądania POST), być może odrzuca żądania, do których nie dołączono danych POST. Ponieważ roboty indeksujące Google nie dostarczają żadnych danych POST, taka konfiguracja uniemożliwia im dostęp do Twojej witryny. Jeśli treść strony zależy od danych wprowadzanych przez użytkownika do formularza, rozważ użycie żądania GET.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?