Σφάλματα προγράμματος ανίχνευσης του AdSense

Διασφαλίζοντας ότι ο ιστότοπός σας είναι πλήρως ανιχνεύσιμος, μπορείτε να αποκομίσετε μεγαλύτερα έσοδα από το περιεχόμενό σας. Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε βελτιστοποιήσει τον ιστότοπό σας για ανίχνευση, λάβετε υπόψη όλα τα ακόλουθα ζητήματα που μπορεί να επηρεάσουν την ανιχνευσιμότητα του ιστοτόπου σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα ανίχνευσης του AdSense.

Παραχώρηση πρόσβασης στα προγράμματα ανίχνευσης της Google στο robots.txt

Για να διασφαλίσετε ότι μπορούμε να ανιχνεύσουμε τους ιστοτόπους σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε παραχωρήσει πρόσβαση στα προγράμματα ανίχνευσης της Google. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα προγράμματα ανίχνευσης της Google στο robots.txt. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης, ανατρέξτε στο θέμα Παραχώρηση πρόσβασης στο πρόγραμμα ανίχνευσης στο αρχείο robots.txt.

Παροχή πρόσβασης σε οποιοδήποτε περιεχόμενο πίσω από σύνδεση

Αν έχετε περιεχόμενο πίσω από σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει στοιχεία σύνδεσης για το πρόγραμμα ανίχνευσης. Αν δεν έχετε ρυθμίσει στοιχεία σύνδεσης για τα προγράμματα ανίχνευσης, τότε τα προγράμματα ανίχνευσης μπορεί να ανακατευθύνονται σε μια σελίδα σύνδεσης (γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει παράβαση της πολιτικής "Χωρίς περιεχόμενο") ή να λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος 401 ("Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση") ή 407 ("Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης"), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανιχνεύουν το περιεχόμενο.

Η σελίδα δεν βρέθηκε

Αν το URL που στάλθηκε στην Google οδηγεί σε μια σελίδα που δεν υπάρχει (ή δεν υπάρχει πλέον) σε κάποιον ιστότοπο ή οδηγεί σε σφάλμα 404 ("Η σελίδα δεν βρέθηκε"), τα προγράμματα ανίχνευσης της Google δεν θα ανιχνεύουν με επιτυχία το περιεχόμενό σας.

Παράκαμψη URL

Αν παρακάμψετε το URL σελίδας σε ετικέτες διαφημίσεων, τα προγράμματα ανίχνευσης της Google πιθανώς δεν θα μπορούν να λάβουν το περιεχόμενο της σελίδας η οποία ζητά μια διαφήμιση, ειδικά αν το URL σελίδας το οποίο έχει αντικατασταθεί έχει λανθασμένη μορφή. Σε γενικές γραμμές, το URL σελίδας που αποστέλλετε στην Google στο αίτημά σας για διαφήμιση θα πρέπει να αντιστοιχεί στο πραγματικό URL της σελίδας στην οποία δημιουργείτε έσοδα, ώστε να διασφαλίζεται ότι η Google χρησιμοποιεί τις σωστές συμπληρωματικές πληροφορίες.

Ζητήματα προβολής ονομάτων

Αν οι διακομιστές ονομάτων για τον τομέα ή τον υποτομέα σας δεν κατευθύνουν σωστά τα προγράμματα ανίχνευσης στο περιεχόμενό σας ή αν υπάρχουν περιορισμοί στην προέλευση αιτημάτων, τότε τα προγράμματα ανίχνευσης δεν μπορούν ενδεχομένως να εντοπίσουν το περιεχόμενό σας.

Υλοποίηση ανακατευθύνσεων

Αν ο ιστότοπός σας έχει ανακατευθύνσεις, τα προγράμματα ανίχνευσης κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν ζητήματα. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν πολλές ανακατευθύνσεις και οι ενδιάμεσες ανακατευθύνσεις αποτύχουν ή αν σημαντικές παράμετροι όπως τα cookie απορριφθούν κατά την ανακατεύθυνση, η ποιότητα ανίχνευσης θα μπορούσε να μειωθεί. Εξετάστε το ενδεχόμενο να ελαχιστοποιήσετε τη χρήση ανακατευθύνσεων σε σελίδες με κώδικα διαφήμισης και βεβαιωθείτε ότι οι ανακατευθύνσεις έχουν υλοποιηθεί σωστά.

Ζητήματα φιλοξενίας

Ορισμένες φορές, όταν τα προγράμματα ανίχνευσης της Google προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο ιστοτόπου, οι διακομιστές του ιστοτόπου δεν μπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι διακομιστές δεν λειτουργούν, είναι αργοί ή δέχονται υπερβολικά μεγάλο φορτίο αιτημάτων. Σας συνιστούμε να βεβαιωθείτε ότι ο ιστότοπός σας φιλοξενείται σε έναν αξιόπιστο διακομιστή ή από έναν αξιόπιστο παροχέα υπηρεσιών.

Περιορισμοί γεωγραφικής περιοχής, δικτύου ή διευθύνσεων IP

Ορισμένοι ιστότοποι μπορεί να θέτουν περιορισμούς ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης γεωγραφικών περιοχών ή εύρους διευθύνσεων IP στο περιεχόμενό τους, ή το περιεχόμενό τους μπορεί να βρίσκεται πίσω από περιορισμένα δίκτυα ή περιορισμένο εύρος διευθύνσεων IP (π.χ. 127.0.0.1). Αν αυτοί οι περιορισμοί δεν επιτρέπουν στα προγράμματα ανίχνευσης της Google να φτάσουν σε όλες τις σελίδες σας, εξετάστε το ενδεχόμενο να καταργήσετε αυτούς τους περιορισμούς ή να επιλέξετε τη δυνατότητα δημόσιας πρόσβασης στο περιεχόμενό σας, ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευση των URL σας.

Πρόσφατα δημοσιευμένο περιεχόμενο

Όταν δημοσιεύετε μια νέα σελίδα, μπορείτε να δημιουργήσετε αιτήματα για διαφημίσεις πριν από την ανίχνευση του περιεχομένου από τα προγράμματα ανίχνευσης της Google. Ιστότοποι που αναρτούν πλούσιο νέο περιεχόμενο είναι, για παράδειγμα, ιστότοποι με περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη, νέα άρθρα, μεγάλα αποθέματα προϊόντων ή ιστότοποι πρόγνωσης καιρού. Συνήθως, αφού υποβληθεί το αίτημα για διαφήμιση σε ένα νέο URL, το περιεχόμενο ανιχνεύεται μέσα σε λίγα λεπτά. Ωστόσο, στη διάρκεια αυτών των πρώτων λίγων λεπτών, επειδή το περιεχόμενό σας δεν έχει ανιχνευθεί ακόμα, ενδέχεται ο όγκος διαφημίσεων να είναι μικρός.

Εξατομικευμένες σελίδες (με τη χρήση παραμέτρων URL ή δυναμικά δημιουργημένων διαδρομών URL)

Τα URL ορισμένων ιστοτόπων περιλαμβάνουν πρόσθετες παραμέτρους που υποδεικνύουν τον συνδεδεμένο χρήστη (π.χ. ένα αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης) ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να είναι μοναδικές για κάθε επίσκεψη. Σε αυτήν την περίπτωση, τα προγράμματα ανίχνευσης της Google μπορεί να αντιμετωπίσουν το URL ως νέα σελίδα, ακόμα και αν το περιεχόμενο είναι το ίδιο. Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα μια χρονική καθυστέρηση λίγων λεπτών ανάμεσα στο πρώτο αίτημα για διαφήμιση στη σελίδα και στον χρόνο ανίχνευσης της σελίδας, καθώς και μια αύξηση του φορτίου του προγράμματος ανίχνευσης στους διακομιστές σας. Γενικά, αν το περιεχόμενο σε μια σελίδα δεν αλλάζει, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να καταργήσετε τις παραμέτρους από το URL και να διατηρήσετε τις συγκεκριμένες πληροφορίες με άλλον τρόπο. Με μια απλούστερη δομή URL, ο ιστότοπός σας μπορεί να ανιχνεύεται πιο εύκολα.

Χρήση δεδομένων POST

Αν ο ιστότοπός σας αποστέλλει δεδομένα POST μαζί με URL (για παράδειγμα, διαβιβάζοντας δεδομένα φόρμας μέσω αιτήματος POST), ενδέχεται να απορρίπτει αιτήματα που δεν συνοδεύονται από δεδομένα POST. Λάβετε υπόψη ότι, εφόσον τα προγράμματα ανίχνευσης της Google δεν παρέχουν δεδομένα POST, μια τέτοια ρύθμιση θα εμπόδιζε την πρόσβαση των προγραμμάτων ανίχνευσης στη σελίδα σας. Αν το περιεχόμενο σελίδας καθορίζεται από τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης στη φόρμα, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε αίτημα GET.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;