Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
true

Διαχείριση ιστοτόπων

Σφάλματα προγράμματος ανίχνευσης του AdSense

Σφάλματα εμφανίζονται όταν το πρόγραμμα ανίχνευσης του AdSense δεν μπορεί να προβάλει τις σελίδες του ιστοτόπου σας και να καταλογοποιήσει τον ιστότοπό σας. Με την επίλυση ενός σφάλματος του προγράμματος ανίχνευσης, διασφαλίζετε ότι το πρόγραμμα ανίχνευσης μπορεί να έχει πρόσβαση στον ιστότοπό σας, ώστε να συμβάλλει στην προβολή πιο συναφών διαφημίσεων.  Ως αποτέλεσμα, μπορείτε να επωφεληθείτε από την ενδεχόμενη αύξηση των εσόδων από διαφημίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μάθετε για το πρόγραμμα ανίχνευσης του AdSense.

Τύποι σφαλμάτων που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την ανίχνευση μιας σελίδας

Απαγόρευση του robot

Το πρόγραμμα ανίχνευσης προσπαθεί να ανιχνεύσει μια σελίδα που δεν επιτρέπεται σε ένα αρχείο robots.txt. Το αρχείο robots.txt βρίσκεται στο επίπεδο τομέα για τον ιστότοπό σας, για παράδειγμα: example.com/robots.txt. Αν χρησιμοποιείτε υποτομέα, το αρχείο robots.txt θα βρίσκεται στην τοποθεσία υποτομέα, για παράδειγμα: forum.example.com/robots.txt.

Η απλούστερη λύση είναι να παραχωρήσετε στο πρόγραμμα ανίχνευσης πρόσβαση στο αρχείο robots.txt. Αν κάνετε αυτήν την αλλαγή, δεν θα επηρεαστούν οι κατατάξεις σας στην Αναζήτηση Google. Η κατάργηση των δυο γραμμών από το αρχείο robots.txt θα μας επιτρέψει να προβάλλουμε διαφημίσεις στη σελίδα σας. Το πρόγραμμα ανίχνευσης του AdSense θα προσπαθεί να ανιχνεύει μόνο τις σελίδες που έχουν κώδικα διαφήμισης του AdSense και αποστέλλουν αιτήματα για διαφημίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μάθετε για το πρόγραμμα ανίχνευσης του AdSense.

Διαθέσιμο περιεχόμενο κατόπιν εισαγωγής στοιχείων σύνδεσης

Συχνά προβάλλουμε διαφημίσεις σε περιοχές όπου η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο μετά την εισαγωγή στοιχείων σύνδεσης. Ωστόσο, ορισμένες φορές οι λογαριασμοί δεν έχουν ενεργοποιημένα στοιχεία σύνδεσης για το πρόγραμμα ανίχνευσης και αυτό δεν επιτρέπει στο πρόγραμμα ανίχνευσης του AdSense να στοχεύει το σωστό περιεχόμενο. Αν έχετε περιεχόμενο και διαφημίσεις σε σελίδες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, ορίστε στοιχεία σύνδεσης για το πρόγραμμα ανίχνευσης.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
false