Xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt

Bạn có thể phải xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt trước khi có thể nhận mã AdSense. Để xóa bộ nhớ đệm, hãy làm theo các hướng dẫn của trình duyệt:

Lưu ý: Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải xóa bộ nhớ đệm nhiều lần.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố