Wyczyść pamięć podręczną przeglądarki

Zanim otrzymasz kod AdSense, być może trzeba będzie opróżnić pamięć przeglądarki. Aby wyczyścić pamięć podręczną:

Google Chrome (15.0)

  1. Wyloguj się z konta AdSense. Zamknij wszystkie inne otwarte okna przeglądarki.
  2. Kliknij ikonę menu Menu na pasku narzędzi przeglądarki.
  3. Wybierz Narzędzia, a następnie Wyczyść dane przeglądarki.
  4. W wyświetlonym oknie dialogowym:
    • Z listy wybierz zakres danych, które chcesz usunąć. Aby usunąć wszystko, zaznacz „od samego początku”.
    • Zaznacz pole wyboru Opróżnij pamięć podręczną.
  5. Kliknij Wyczyść dane przeglądarki.

Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Apple Safari

Postępuj zgodnie z instrukcjami dla Twojej przeglądarki:

W niektórych przypadkach być może trzeba będzie wyczyścić pamięć podręczną więcej niż raz.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem