Bắt đầu với giao diện AdSense

Trình duyệt được hỗ trợ cho giao diện AdSense

Bạn có thể sử dụng AdSense trên 2 phiên bản mới nhất của các trình duyệt sau. Để có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng AdSense, bạn nên cập nhật trình duyệt của mình.

Các trình duyệt khác có thể hoạt động, nhưng bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng.

Lưu ý:
  • Bạn cần bật JavaScriptcookie cho trình duyệt để xem quảng cáo của Google và sử dụng AdSense.
  • Các trình chặn quảng cáo có thể ảnh hưởng đến một số tính năng trong AdSense. Nếu bạn gặp sự cố, hãy thử tạm thời tắt trình chặn quảng cáo.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố