Bắt đầu với giao diện AdSense

Trình duyệt được hỗ trợ cho giao diện AdSense

Bạn có thể sử dụng AdSense trên 2 phiên bản mới nhất của các trình duyệt sau. Để có trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng AdSense, bạn nên cập nhật trình duyệt của mình.

Các trình duyệt khác có thể hoạt động, nhưng bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng.

Lưu ý: Bạn cần bật JavaScriptcookie cho trình duyệt để xem quảng cáo của Google và sử dụng AdSense.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?