Tự giữ

Tự giữ là một cài đặt cho phép bạn tạm thời ngăn không cho các khoản thanh toán được gửi đến bạn. Khi bạn đặt tự giữ, quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục xuất hiện và thu nhập của bạn sẽ tiếp tục tích luỹ như bình thường. Bạn có thể xóa tự giữ trên các khoản thanh toán của mình bất kỳ lúc nào để bắt đầu lại thanh toán. Tìm hiểu cách thiết lập tự giữ

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố