Zadržavanje plaćanja

Zadržavanje plaćanja postavka je koja omogućuje privremeno zaustavljanje slanja uplata na vaš račun. Kada postavite zadržavanje plaćanja, oglasi će se i dalje prikazivati, a vi ćete i dalje zarađivati kao i inače. Zadržavanje na plaćanjima možete ukloniti bilo kada kako bi se plaćanja ponovno pokrenula. Saznajte kako postaviti zadržavanje plaćanja.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?